Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Tiroglossal Duktus Kistinde Ektopik Tiroidit Ve Hashimoto Tiroiditi: Olgu Sunumu
 

Tiroglossal Duktus Kistinde Ektopik Tiroidit Ve Hashimoto Tiroiditi: Olgu Sunumu

Gök Ü., Keleş E., Çobanoğlu B., Yıldız M., Dönder E.

Yetmiş beş yaşında erkek hasta, boyun orta hattında, hyoid kemiğinden krikoid kartilaja kadar uzanan ve yutkunmakla yukarıya hareket eden kitle şikayetiyle başvurdu. Ultrasanografi, sintigrafi, ve tirait hormon incelemeleri kitlenin tirait dokusundan bağımsız olduğunu gösterdi. ince iğne aspirasyon biyopsisi ile enfekte tiroglossal duktus kisti öntanısı kondu ve kitle ameliyatla çıkarıldı. Histopatolojik tanı, tiroglossal duktus kisti duvarında ektopik tirait dokusundan gelişen Hashimoto tiroiditi şeklinde belirlendi.

Eetopie Thyroid And Hashimoto's Thyroiditis Arising From A Thyroglossal Duct Cyst: A Ease Report

Gök Ü., Keleş E., Çobanoğlu B., Yıldız M., Dönder E.

A seventy-five-year-old male patient presented with a palpable smooth mass that moved upwards on swallowing, extending from the hyoid bone to the cricoid cariilage. Ultrasonography, scintigraphy, and thyroid hormone measurements showed the mass free from the thyroid gland. Following a diagnosis of infected thyroglossal duct cyst by fine needle aspiration biopsy, the mass was removed by surgery. Histopathologic diagnosis was Hashimoto's thyroiditis that developed from the ectopic thyroid tissue on the wall of thyroglossal duct cyst.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 29

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale