Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Yutma Güçlüğüne Neden Olan Palatoglossal Ark Anomalisi Ve Cerrahi Tedavisf
 

Yutma Güçlüğüne Neden Olan Palatoglossal Ark Anomalisi Ve Cerrahi Tedavisf

Açıkel C., Kale B., Bayram İ., Çeliköz B.

Yutma güçlüğü yakınması ile kliniğimize başvuran 20 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesinde, sol palatoglossal arkın normalden daha kısa ve mediale deplase olduğu saptandı. Ters V insizyonla mukoza serbestleştirildi ve eksplorasyonda palatoglossal adalenin normal insersiyosundan daha lateralde ve sefalatta sert damak arka kenarina yapışmış olduğu gözlendi. Adale orta hatta ve yumuşak damak üzerindeki normal pozisyonuna getirildi ve mukoza ters Y şeklinde kapatılarak palatoglossal ark yeniden oluşturuldu. Ameliyat sonrası dönemde hastanın yakınması düzeldi ve herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Reconstruction Of The Anomalolis Palatoglossal Arch Causing Dysphagia: A Cage Report

Açıkel C., Kale B., Bayram İ., Çeliköz B.

Physieal examination of a 20-year-old male patient suffering from dysphagia revealed an abnormally short and medially displaeed palatoglossal areh. The mueosa was released by an inverseV incision, and the palatoglossal musele was found to be loeated more laterally and eephalad than its usual insertion, attaehed to the posteridr edge of the hard palate. The musele was transposed medially and eaudally to its normal Idealizatian on the soft palate, and the palatoglossal areh was reeonstrueted by elosure of the mueosal incision in an inverse Y manner. The patient's eomplaint disappeared and no eomplieations were observed in the postoperative period.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 33

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale