Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Totallarenjektomi Ve Boyun Diseksiyonu Geçiren Bir Olguda Pulmoner Tromboemboli
 

Totallarenjektomi Ve Boyun Diseksiyonu Geçiren Bir Olguda Pulmoner Tromboemboli

Şenvar A., Seven H., Çalış A.B

Elli baş yaşındaki erkek hastada supraglottik larenkste skuamöz hücreli karsinam nedeniyle total larenjektomi, iki taraflı modifiye radikal boyun diseksiyonu ve primer ses restorasyon u uygulandı. Ameliyat sırasında, sol internal juguler vende tromboz geliştiğinin gözlenmesi üzerine ven kesildi ve bağlandı. Ameliyat sonrası erken dönemde hastada pulmoner tromboemboliden şüphelenildi. Akciğer perfüzyon sintigrafisinde iki taraflı segmental ve subsegmental perfüzyon defektieri izlendi. Uygulanan antikoagülan tedaviden başarılı sqnuç alındı. Baş-boyun cerrahisinde pulmoner tromboemboliden şüphelenilen olgularda, herhangi bir kontraendikasyon yoksa tromboprofilaksi uygulamasını dikkate almak gerekebilir.

Pulmonary Thromboembolism Following Totallaryngectomy And Neck Dissection: A Case Report

Şenvar A., Seven H., Çalış A.B

A fifty-five-year-old male patient underwent totallaryngectomy, bilateral modified radical neck dissection, and primary voice restoratian for squamous cell carcino ma of the supraglottic larynx. During surgery the left internal jugular vein was found to be thrombosed and, therefore, ligated and resected. In the early postoperative period, pulmonary thromboembolism was suspected and confirmed by lung perfusion scintigraphy which showed bilateral segmental and subsegmental perfusion defects. The patient was successfully treated by anticoagulant therapy. It may be advisable to consider thromboprophylaxis in head and neck surgery in patients with clinically suspected pulmonary thromboembolism, if no contraindication exists.

KBB İhtisas Dergisi 10-1 37

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale