Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Orofarenkste, Ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki Ve Bunun Protez...
 

Orofarenkste, Ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki Ve Bunun Protez...

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Ünsal Ö., Özcan N.

Amaç: Orofarenksteki Candida kolonizasyonunun, Blom-Singer ses protezi üzerindeki Candida kolonizasyonuna ve protezin ömrü üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Totallarenjektomi sonrası düşük basınçlı Blom-Singer ses protezi takılan, ameliyat sonrası dönemde radyoterapi görmüş ve nistatin kullanmayan, ses protezinin bozulması nedeniyle değiştirilmesi için başvuran 26 erkek olgu (yaş dağılımı 45-76) çalışmaya alındı. Olguların orofarenksinden ve çıkarılan ses protezlerinin özofajeal ucundan alınan mantar kültürlerinde Candida kolonizasyonu araştırıldı. Bulgular: Yirmi olgunun (%77) protez, 14 olgunun (%54) orofarenks kültüründe Candida kolonizasyonu görüldü. Orofarenksinde Candida olan tüm olgularda, protez üzerinde de Candida kolonizasyônu belirlendi. Ortalama protez ömrü orofarenks kültüründe Candida üreyen olgularda 5.7 ay (dağılım 4-9 ay), üremeyenlerde ise 6.2 ay (dağılım 3-10 ay) bulundu. iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Orofarenkste saptanan Candida kolonizasyonunun protez ömrü üzerine etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

The Relationship Between The Presence Of Candida Colonization İn The Oropharynx And On The Blom-Singer Voice Prosthes...

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Ünsal Ö., Özcan N.

Objectives: We investigated the effect of oropharyngeal Candida colonization on the contamination of the Blom-Singer voice prosthesis and its lifetime. Patients and Methods: The study included 26 male laryngectomized patients (age range 45 to 76 years) in who m the Blom-Singer low-pressure prosthetic valve inserted required removal due to improper functioning. All patients had postoperative radiotherapy. Patients who had nystatin therapy were excluded. At the time of removal, cultures were obtained from the esophageal end of the prosthesis and from the oropharynx to be examined with regard to Candida growth. Results: Candida colonization was recovered from the cultures obtained on 20 prostheses (77%) and from 14 oropharyngeal specimens (54%). The presence of oropharyngeal colonization was always associated with that on prostheses. The average lengths of prosthesis use were 5.7 months (range 4 to 9 months) and 6.2 months (range 3 to 10 months) in patients with and without positive oropharyngeal Candida colonization, respectively (p>0.05). Conclusian: The results suggest that the presence of oropharyngeal Candida colonization has no effect on the prosthesis lifetime.

KBB İhtisas Dergisi 9-6 410

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale