Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu
 

Sinonazal Lenfoma: Olgu Sunumu

Ada M., Kocamal B.M., Aydın S., Oğuz F.

Sinonazal lenfoma nadir görülen, tanıda güçlük yaratan bir hastalıktır. Vestibulumu tutarak sol burun kanadını destrükte eden kitle nedeniyle kliniğimize başvuran 50 yaşındaki erkek hastadan alınan ilk biyopsi sonucunda tanıda nokardiyoz düşünüldü. Mikrobiyolojik incelemelerin bu öntanıyı desteklememesi üzerine yapılan ikinci biyopsi bulguları, periferik T hücreli lenfoma tanısı konmasını sağladı. Tanıyı takiben, hasta onkoloji polikliniğine sevk edildi. Kemoterapi başlanan hasta tedavinin ikinci küründe yaşamını yitirdi.

A Case Of Sinonasal Lymphoma

Ada M., Kocamal B.M., Aydın S., Oğuz F.

Sinonasallymphoma is a rare disease that poses difficulties in diagnosis. A fifty-year-old male patient presented with a mass in the nasal vestibulum that destroyed the left nasal ala. Nocardiosis was considered in the lig ht of the initial biopsy findings; however, microbiologic studies were not consistent with path 0logic examination. A subsequent biopsy was obtained, which resulted in the diagnosis of peripheral T-celllymphoma. Following the diagnosis, the patient was referred to the oncology clinic to receive chemotherapy. He died during the second course of chemotherapy.

KBB İhtisas Dergisi 9-6 425

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale