Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Nüks Eden Oral Karsinomda Yumuşak Doku Eksikliği Nedeniyle Ardışık Serbest Flep Uygulamaları: Olgu Sunumu
 

Nüks Eden Oral Karsinomda Yumuşak Doku Eksikliği Nedeniyle Ardışık Serbest Flep Uygulamaları: Olgu Sunumu

Aksoy A., Ünal M., Demirkan F., Arslan E., Ünal Ş.

Bu yazıda konvansiyonel tekniklerle yapılan rekonstrüksiyonların bir dizi yumuşak doku eksikliği ile sonuçIandığı ve ancak ardışık serbest flep uygulamaları ile giderilebildiği zor bir onkolojik oral rekonstrüksiyon olgusu sunuldu. Otuz sekiz yaşında bir erkek hasta sağretratrigonal bölgede yassı hücreli karsinam nedeni ile başvurdu. Total rezeksiyon uygulanan hastada oluşan defekt, dil flebi ve tam tabaka deri grefti ile onarıldı. Ancak radyoterapi sonrası trismus gelişti ve serbest radyal önkol flebi ile trismus açıldı. Bu ameliyatı izleyen aylarda loka! nüks ortaya çıkması üzerine, hastaya sağ hemimandibulektomi, total maksillektomi ve hemiglossektomi uygulandı. Oluşan en b/oc defekt vaskülarize fibula üsteakütan flep-genişletilmiş pektoralis majör kas-deri flebi kombinasyonu ile rekonstrükte edildi. Ameliyat sonrası dönemde pektoral flebin distalinde nekraz ortaya çıkması geniş bir orokutanöz fistül ve oral komisür defekti ile sonuçlandı. Diğer lokal ve rejyonel flep seçenekleri tüketildiği için maksiller defektin doldurulması için serbest antarolataral uyluk kas deri flebi kullanıldı. Serbest doku transferine yönelik hiçbir komplikasyon gelişmeyen hastada son serbest flep uygulamasından üç hafta sonra yumuşak gıda alımına geçildi.

The Need For Successive Free Hap Applications For Soft-Tissue Reconstruction İn A Cage With Recurrent Oral Carcinoma

Aksoy A., Ünal M., Demirkan F., Arslan E., Ünal Ş.

A case of difficult oncalogic oral reconstruction is iIIustrated, in which soft tissue deficits resulting from failure of conventional techniques were treated by successive free tissue transfers. A thirty-eight-year-old man presented with squamous cell cardnama in the right retratrigonal region. The tumor was resected and the defect was reconstructed with the use of a tongue flap and skin graft. However, trismus occurred following radiotherapy, which was released by the help of a radial forearm free flap. The patient developed local recurrence several months later and right hemimandibulectomy, total maxillectomy, and hemiglossectomy were performed. The resulting en b/oc defect was reconstructed by a free fibula osteocutaneous flap combined with a pedicled extended pectoralis major myocutaneous flap. The pectoralis flap was complicated by partial necrosis resulting in a large orocutaneous fistula and oral commissure incompetence. As the source of aither a local or regional flap was inadequate, an anteralataral thigh myocutaneous free flap was used to till the maxillary defect. No complications were encountered associated with free tissue transters and the patient was able to take a soft diet three weeks after the final pracedure.

KBB İhtisas Dergisi 9-6 430

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale