Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Semer Burun Tedavisinde Kullanılan Greft Materyalleri
 

Semer Burun Tedavisinde Kullanılan Greft Materyalleri

Özturan O., Erdem T.

Semer burun tedavisinde nazal dorsumdaki anatomik eksikliğin ve tipteki etkilenmenin yapısalolarak düzeltilmesi için otogreft, homogreft veya allogreft olmak üzere çeşitli destek sağlayıcı greft materyalieri kullanılmıştır. Bunlardan otogreft materyaller, genel olarak daha fazla kabul görmekle birlikte en uygun greft materyalinin hangisi olduğu hala tartışmalıdır. Her greft materyalinin kendine özgü olumlu ve olumsuz yanları vardır. Bu yazıda semer burun deformitesinin tedavisinde kullanılan greft materyalleri hakkındaki güncel bilgiler gözden geçirildi.

Graft Materials Used İn The Reconstruction Of Saddle Nose

Özturan O., Erdem T.

A large number of graft materials, either biologic or alloplastic, has been described in the reconstruction of saddie nose deformity to provide a structural support to the nasal dorsum and tip. Although autogenous materials are thought to be more advantageous, there is stili no consensus regarding the most suitable surgical graft material for saddie nose. Each graft material presents some advantages and disadvantages. This article reviews current knowledge about graft materials used in the treatment of saddie nose deformity.

KBB İhtisas Dergisi 9-6 435

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale