Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Orta Kulak Cerrahisi Sonrasında Oluşan Bulantı Ve Kusmada Droperidol, Metoklopramid, Propofol Ve Ondansetronun Etkinliği
 

Orta Kulak Cerrahisi Sonrasında Oluşan Bulantı Ve Kusmada Droperidol, Metoklopramid, Propofol Ve Ondansetronun Etkinliği

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Keleş E., Bestaş A.

Amaç: Orta kulak cerrahisi sonrası oluşan bulantı-kusmanın profilaktik tedavisinde düşük doz propofol, metoklopramid, ondansetran ve droperidolün etkinlik ve güvenilirliği rastgele seçimli, çift-kör ve prospektif bir çalışma düzeneğiyle araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otit veya sekeli nedeniyle orta kulak cerrahisi uygulanan, ASA I-II 101 hasta (34 kadın, 67 erkek; yaş dağılımı 16-53) rastgele seçimle beşgruba ayrıldı. Ekstübasyondan beş dakika önce her bir gruba propofol (n=21 , 0.5 mg/kg), droperidol (n=19, 20 mg/kg), metoklopramid (n=23, 0.2 mg/kg), ondansetron (n=21, 4 mg) ve plasebo (n=20, %0.9 NaCl) intravenöz olarak uygulandı. Bulgular: Ameliyattan sonraki ilk üç saatlik dönemde droperidol alan hastaların hiçbirinde, ondansetron ve propofol gruplarının %71.4'ünde, metoklopramid grubunun %52.1 'inde ve kontrol grubunun %35'inde bulantı-kusma görülmedi. Üç ile 24 saat arasındaki dönemde ise bulantı kusmayı en iyi kontrol eden ajanın ondansetran (%90.4) olduğu görüldü; bunu droperidol (%84.2), propofol (%57.1), metoklopramid (%47.8) ve plasebo (%40) izledi. Erken ve geç dönemde bulantr-kusma görülmeyen hasta sayısı, metoklopramid grubu dışında, kontrol grubundan anlamlı derecede fazla bulundu (p<0.05). Gruplar arasında ilaçların yan etkileri açısından anlamlı fark görülmedi. Sonuç: Orta kulak cerrahisi sonrasında bulantı-kusmanın önlenmesinde erken dönemde droperidolün, geç dönemde ise ondansetronun daha etkili olduğunu saptadık.

The Efficacy Of Droperidol, Metoclopramide, Propofol And Ondansetrün For The Prevention Of Nausea And Vomiting ...

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Keleş E., Bestaş A.

Objectives: The efficacy and reliability of prophylactic antiemetic therapy with law dese propofol, droperidol, metoclopramide and ondansetron were evaluated in a randomized, doublebiind, and prospective design. Patients and Methods: A total of 101 ASA I-II patients (34 females, 67 males; age range 16 to 53 years) undergoing middle ear surgery for chronic otitis media or its sequelae were randamly assigned to receive prophylactic antiemetic therapy with propofol (n=21 , 0.5 mg/kg), droperidol (n=19, 20 mg/kg), metoclopramide (n=23, 0.2 mg/kg), ondansetron (n=21 , 4 mg), and placebo (n=20, 0.9% NaCl). All drugs were administered intravenously liye minutes before extubation. Results: In the early postoperative period (O to 3 hours), the percentages of patients free from nausea and vomiting were 100% with droperidol, 71.4% with ondansetran and propofol, 52.1 % with metoclopramide, and 35% with placebo. Ondansetron (90.4%) was found the most effectiye to preyenı and control nausea and vomiting during the postoperaliye 3 to 24 hours, followed by droperidol (84.2%), propofol (57.1%), metoclopramide (47.8%), and placebo (40%). Compared with controls, the number of patients without nausea and vomiting was significantly greater in each treatment group bul metoclopramide (p<0.05). No significant differences were detected with respect to adverse effects. Conclusion: Droperidol and ondansetron see m to exert the highest efficacy to prevent nausea and vomiting during the postaperaliye O to 3 hours and 3 to 24 hours, respectively.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 331

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale