Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Koklear İmplantasyonlu Hastalarda İşitme Performanslarının Karşılaştırılması
 

Koklear İmplantasyonlu Hastalarda İşitme Performanslarının Karşılaştırılması

Değer K., Erdil A., Keleş N., Yücel E. A., Solmaz M. A.

Amaç: Koklear implant uygulanan hastalarda konuşmayı algılama düzeylerini belirlemek ve işitme kaybı süresi, implant tipi ve bakteriyel menenjitin hastanın işitme performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Koklear implantasyon uygulanan 21 hastaya (12 erkek, 9 kadın; ort. yaş 25; dağılım 9-40) üç bölümlük işitsel anlama testi uygulandı. Hastaların testte gösterdikleri başarı, tek- veya çok-kanal lı implant kullanımı, işitme kaybı süresi, işitme kaybının etyolojik nedenleri açısından değerlendirildi. Bulgular: Ortalama başarı puanı 74.6 (dağılım 49100) düzeyinde bulundu. Tek-kanallı ve çok-kanallıimplant kullanan olgular arasında performans açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi. işitme kaybı süresi, ortalama sürenin (8.2 yıl) altında olan 12 olguda performans testindeki başarı ortalaması 85.7; üzerindeki dokuz olguda ise 59.6 bulundu (p=0.001). Postmenenjitik işitme kaybı olan dokuz olgunun testteki başarısı (61.9) diğer etyolojilere sahip olguların (84.1) başarısından anlamlı derecede düşüktü (p= 0.001). Sonuç: Koklear implantlı hastalarda daha iyi işitme performansı için işitme kaybının erken tanısı ve olguların rehabilitasyonu önem taşımaktadır.

Evaluation Of Hearing Performance İn Cochlear İmplant Patients

Değer K., Erdil A., Keleş N., Yücel E. A., Solmaz M. A.

Objectives: To determine the speech perception levels of cochlear implant patients and to evaluate the possible effects of implant type, duration of deafness, and bacterial meningilis on the patients' hearing performance. Patients and Methods: A three-section test battery on speech perception was administered to 21 cochlear implant patients (12 males, 9 females; mean age 25 years; range 9 to 40 years). The patients' performance was assessed with respect to single- or multi-channel implant design, duration of hearing loss, and etiologic factors of hearing loss. Results: The overall mean success score was 74.6 (range 49-100). No significant difference was found between patients using single- or multi-channel implants. The mean score of 12 patients whose duration of hearing loss was below the average (8.2 years) was significantly higher lhan those of nine patients with a longer history of hearing loss (85.7 versus 59.6, p=0.O01). Patients with meningitis-associated hearing loss exhibited a significantly lower performance lhan those presenting with other etiologic factors (61.9 versus 84.1, p=0.001) Conclusion: Early diagnosis and rehabilitation are essential to achieve better performance following cochlear implantation.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 342

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale