Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Hava Yolu İçeren Ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi
 

Hava Yolu İçeren Ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Akgül G.

Amaç: Ameliyat sonrasında hava yolu içeren ve içermeyen burun tamponu kullanımının uyku sırasındaki arteryel parsiyeloksijen (PaO2) ve karbon dioksit (PaC02) basınçları üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Septoplasti ameliyatı sonrasında hava yolu içeren ve içermeyen burun tamponu uygulanan 20'şer kişilik iki hasta grubunda (24 erkek, 16 kadın; ort. yaş 29; dağılım 18-60) ameliyattan önceki gece ve sonraki birinci ve ikinci gecelerde uyku sırasında Pa02 ve PaC02 düzeyleri ölçüldü. Elde edilen değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hava yolu içeren tampon kullanılan grupta ameliyat öncesi ve sonrası P a02, P aC02 değerleri arasında anlamlı fark yoktu. Hava yolu içermeyen tampon kullanılan grupta ise, ameliyat sonrası ikinci geceki ortalama Pa02 değerinin ameliyat öncesine ve hava yolu içeren tampon kullanılan grupta ikinci geceki düzeye göre anlamlı derecede azaldığı görüldü (p<0.05). Ameliyat sonrası PaC02 ortalama değeri ameliyat öncesi değere göre yükselmekle birlikte, bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Ameliyat sonrası PaO2 ve PaC02'ye ait bütün değerler kabul edilebilir sınırlar içinde bulundu. Hipoksi veya hiperkapniyi düşündürebilecek herhangi bir değerle karşılaşılmadı. Sonuç: Hipoksiye yatkın olgularda Pa02'deki düşmeye engel olabilmek için hava yolu içeren tampon kullanılmasında yarar vardır.

The Effect Of Nasal Packing With Or Without An Airway On Arterlal Blood Gases During Sleep

Dadaş B., Çınar U., Yiğit Ö., Uslu B., Topuz E., Akgül G.

Objectives: We investigated the effect of postoperatively applied nasal packing with or without an airway on partial arterial oxygen (P a02) and carbon dioxide (P aC02) pressures during sleep. Patients and Methods: The study included 40 patients (24 men, 16 women; mean age 29 years; range 18 to 60 years) who underwent septoplasty operation. The patients were randomly assigned to postoperative nasal packings with (n=20) or without (n=20) an airway. Pa02 and P aC02 levels were measured during sleep on the preoperative night and on the postoperative first and second nights. The findings were compared. Results: No significant differences were found between the preoperative and postoperative P a02 and PaC02 levels obtained with nasal packing containing an airway. However, the mean Pa02 level measured on the postoperative second night significantly decreased in patients wearing a nasal packing without an airway, when compared with the mean preoperative value and with that obtained from the other group on the same night (p<0.05). On the other hand, increases in the mean PaC02 levels did not reach signitjeance. In both groups, postoperative Pa02 and PaC02 values were within acceptable limits. No signs of hypoxia or hypercapnia were detected. Conclusion: To prevent decreases in the Pa02levels, the use of nasal packings with an airway seems to be more appropriate in patients susceptible to hypoxia.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 347

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale