Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Nazal Polipozisli Hastalarda Kombine Antihistaminik, Steroid Ve Makrolid Tedavisinin Etkinliği: Ön Sonuçlar
 

Nazal Polipozisli Hastalarda Kombine Antihistaminik, Steroid Ve Makrolid Tedavisinin Etkinliği: Ön Sonuçlar

Erkam Ü., Kocatürk S., Kurukahvecioğlu S., Kuran G.

Amaç: Önceden medikal veya cerrahi tedavi görmemiş iki taraflı nasal polipozisli olgularda kombine medikal tedavinin etkinliğini değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya iki taraflı nasal polipozisli ve önceden ameliyat geçirmeyen 25 hasta (19 erkek, 6 kadın; ort. yaş 45; dağılım 30-60) alındı. Hastalara medikal tedavi olarak oral antihistaminik (günde tek doz, üç hafta), topikal nazal steroidli sprey (günde iki kez, altı ay) ve tek doz intramusküler sistemik steroid uygulandı. Üç haftalık tedaviye yanıt vermeyen hastalara makrolid grubu (klaritromisin) antibiyotik verildi. Hastaların tedaviye yanıtları subjektif olarak semptomlara yönelik anket formu ile, objektif sonuçlar ise bilgisayarlı tomografi bulguları ve endoskopik muayene skorlarına göre değerlendirildi. Tedaviden sonra üçüncü hafta ve altıncı aydaki sonuçlar, tedavi öncesi bulgularla karşılaştırıldı. Bulgular: Üçüncü hafta ve altıncı ayın sonunda hastaların şikayetlerinde sırasıyla %85.5 ve %79 oranlarında iyileşme görüldü (p<0.005). Altıncı ayın sonunda radyolojik iyileşme oranı %64 bulundu (p<0.005). Polip boyutları, tedavi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş gösterdi (p<0.005). Tedaviyle ilgili herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Sonuç: iyileşme sonuçları, nazal polipozisli seçilmiş hastalarda cerrahiden önce kombine medikal tedavinin değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

The Efficacy Of Combined Medical Treatment (Antihistaminics, Steroids, And Macrolide Antibiotics) İn Patients With ...

Erkam Ü., Kocatürk S., Kurukahvecioğlu S., Kuran G.

Objectives: We evaluated the efficacy of combined medical treatment in cases with bilateral nasal polyposis without a history of any surgical or medical treatment. Patients and Methods: Twenty-five patients (19 males, 6 females; mean age 45 years; range 30 to 60 years) who had not received any treatment for bilateral nasal polyposis were included. Treatment was comprised of an oral anti-histaminic agent (single dose daily for 3 weeks), and a topical steroid (as a nasal spray, twice daily for 6 months) and a single dose of intramuscular systemic steroid. Patients who did not respond to this therapy at the end of three weeks were administered a macrolide antibiotic (clarithromycin). The results were evaluated before treatment, and three weeks and six months after treatment with the use of a patient questionnaire, computed tomography and endoscopic examination findings. Results: The patients' complaints improved by 85.5% and 79% at the end of three weeks and six months, respectively (p<0.005). Radiologic improvement was found to be 64% at the end of six months (p<0.005). The overall decrease in the size of the polyps was significant (p<0.005). No treatment-associated complications were encountered. Conclusion: Significant improvement achieved favors the use of combined medical treatment before surgery in selected patients with nasal polyposis.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 353

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale