Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Tiroit Oftalmopatisinde Transantral Ve Endoskopik Transnazal Yolla Orbital Dekompresyon
 

Tiroit Oftalmopatisinde Transantral Ve Endoskopik Transnazal Yolla Orbital Dekompresyon

Şekercioğlu N., Cansız H., İnci E., Öztürk Ö., Kalekoğlu N., Tuskan K., Pazarlı H.

Amaç: Graves hastalığında uyguladığımız orbital dekompresyonun sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: On iki hastanın (8 erkek, 4 kadın; ort. yaş 41; dağılım 24-65) 18 gözüne, medial duvara endoskopik transnazal ve inferior duvara transantral yaklaşımla orbital dekompresyon uygulandı. Olguların eksoftalmi dereceleri ameliyat öncesinde, ameliyattan sonra 24. saatte, birinci ve üçüncü aylarda Hertel ölçüm aletiyle değerlendirildi. Bulgular: Üçüncü ayın sonunda eksoftalmide ortalama gerileme miktarı 4.44 mm (dağılım 3-6 mm) bulundu. Tüm olguların görme keskinliğinde ve görme alanı defektlerinde belirgin iyileşme görüldü. Üç olguda (%25) komplikasyon gelişti; bunlar bir olguda diplopi, bir olguda gözün aşağı deplasmanı, bir olguda da prolabe olan yağ dokusunun yol açtığı maksiller sinüzitti. Sonuç: Gerek cerrahi girişimin uygulanmasındaki kolaylık, gerekse uygulanan teknik üzerinde cerrahiarın giderek deneyim kazanması, eksoftalmosun başarılı şekilde tedavi edilmesini ve komplikasyonların azalmasını sağlamıştır.

Orbital Decompression By Endoscopic Transnasal And Transantral Approach İn Thyroid-Associated Ophthalmopathy

Şekercioğlu N., Cansız H., İnci E., Öztürk Ö., Kalekoğlu N., Tuskan K., Pazarlı H.

Objectives: We evaluated the results of orbital decompression in patients with Graves' disease. Patients and Methods: Orbital deeompression was performed by endoscopie transnasal medial wall approaeh and transantral inferior wall approach in 18 eyes of 12 patients (8 males, 4 females; mean age 41 years; range 24 to 65 years). The degree of exophthalmos was evaluated with the use of the Hertel exophthalmometer preoperatively, and postoperatively in the 24th hour, first and third months. Results: At the end of the third month, exophthalmos deere as ed by a mean of 4.4 mm (range 3 to 7 mm). Visual acuity and field defeets improved eonsiderably in all patients. Complieations oeeurred in three eases (25%) including diplopia, displaeement of one eye inferiorly, and maxillary sinusitis caused by the encroachment of the adipose tissue upon the ostium. Conclusian: With the increaging ease of surgical procedures and enhanced experience on the part of surgeons, suecessful treatment of exophthalmos has become possible with deereaged complication rates.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 358

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale