Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Baş-Boyun Kanserli Üç Olguda İnfraklaviküler Lenf Nodlarına Metastaz
 

Baş-Boyun Kanserli Üç Olguda İnfraklaviküler Lenf Nodlarına Metastaz

Kıyak E., Süoğlu Y., Hafız G., Erdamar B., Aslan İ., Güven M.

Baş-boyun tümörlerinde metastaz lenfatik sistem aracılığı ile olmaktadır. Boyun diseksiyonu ya da radyoterapi uygulanmış boyunlarda lenfatik sistemin bütünlüğü bozulmakta ve özellikle reküren hastalığı bulunan olgularda beklenmedik bölgelere metastazlar görülmektedir. Bu durum, rekürren tümörün aynı bölgede rekonstrüksiyon amaçlı kullanılmış miyokutan flebi invaze ettiğinde daha yaygındır. Bu yazıda, baş-boyun kanseri nedeniyle cerrahi tedaviyi takiben rekonstrüksiyonları pektoralis majör miyokutan flep ile gerçekleştirilen ve radyoterapi uygulanan ikisi erkek üç hastada rastladığımız infraklaviküler bölgeye metastatik yayılım sunuldu.

Metastasis To İnfraclavicular Lymph Nodes İn Head And Neck Cancer: A Report Of Three Cases

Kıyak E., Süoğlu Y., Hafız G., Erdamar B., Aslan İ., Güven M.

Metastasis predominantly occurs via the Iymphatic system in head and neck tumorso The disturbance of the Iymphatic system in the cervical region resulting from neck dissection or radiotherapy may result in unusual patterns of metastasis in patients with recurrent tumorso This is more frequent when the recurrent tumor invades the myocutaneous flap used for the primary reconstruction. We encountered three patients (2 men, 1 women) with infraclavIcular Iymph nede metastasis. All were previously treated by surgery, postoperative radiation therapy, and reconstruction with the use of the pectoralis major myocutaneous flap.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 368

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale