Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » İki Olguda Nazal Natural Killer T-Hücreli Lenfoma
 

İki Olguda Nazal Natural Killer T-Hücreli Lenfoma

Topaloğlu İ., Işıksaçan V., Berkiten G., Peker K.

Nazal natural killer T-hücreli lenfoma kötü prognozu olan agresif ve destrüktif bir hastalıktır. Burada hastalığın tanıda zorluklar gösterdiği ve ölümcül süreç izlediği iki olgu sunuldu. ilk olgunun (yaş 31, erkek) burun bölgesinde ilerleyici ülserasyon vardı. Daha önce başka merkezlerde lazyon bölgesinden alınan iki biyopsi sonuç vermemişti. ikinci hasta (yaş 40, erkek) skuamöz hücreli karsinam histopatolojik tanısıyla merkezimize gönderilmişti. Hasta sert damağındaki iyileşmeyen yaradan şikayetçiydi. Her iki olguda da biyopsiler tekrarlandı. Alınan örneklerin immünhistokimyasal yöntemlerle incelenmesiyle tanı konabiidi. iki hasta da tanıdan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Bu yazıda, doğru tanı için yeterli büyüklükte, derin biyopsi örneği alımının ve modern immünhistokimyasal çalışmaların önemi vurgulandı.

Two Cases Of Nasal Natural Killer T-Cell Lymphoma

Topaloğlu İ., Işıksaçan V., Berkiten G., Peker K.

Nasal natural killer T-cell Iymphoma is a very aggressive and destructive disease with a poor prognosis. We hereby present two mala patients in whom diagnostic problems and a mortal course were encountered. One patient (age 31 years) had progressive ulceration in the nasal area. Two biopsi es that had been taken elsewhere were inconclusive. The other patient (age 40 years) was referred with a previous histopathologic diagnosis of squamous cell carcinoma. He complained of an unhealing wound in the hard palata. Biopsies were repeated in each case. Diagnosis was made by immunohistochemical examination. Both patients died shortly after the diagnosis. The importance of obtaining an adequate and deep biopsy sample and employing sophisticated immunohistochemical examination is emphasized for accurate diagnosis.

KBB İhtisas Dergisi 9-5 376

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale