Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Erişkin Dönem Başlangıçlı Efüzyonlu Otitis Media: Etyolojik Çalışma
 

Erişkin Dönem Başlangıçlı Efüzyonlu Otitis Media: Etyolojik Çalışma

Özcan C., Ünal M., Görür K.

Türkçe Özet Yoktur.Amaç: Erişkin dönemde başlayan efüzyonlu otitis mediada (EOM) etyolojik nedenler ve nazal endoskopinin değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, erişkin dönemde EOM görülen 50 hasta (28 erkek, 22 kadın; ort. yaş 46; dağılım 18-41) alındı. Hastalara rutin KBB muayenesi dışında, pnömatik otoskopi ve atomikroskobi yapıldı. Saf-ses odyometri ve timpanogram testleri uygulandı. Nazal kavite ve nazofarenks 4 mm rijid 0° ve 30° endoskop kullanılarak incelendi. Hastaların tümüne deri testi uygulandı ve kanlarında spesifik IgE düzeylerine bakıldı. Endikasyonu olduğunda burun ve paranazal sinüsler, nazofarenks ve kafa tabanı bilgisayarlı tomografi ile incelendi. Bulgular: Hastaların 14'ünün sağ kulağında, 12'sinin sol kulağında ve 24'ünün iki kulağında EOM saptandı. Üç hastada alerji, dört hastada belirgin septal deviasyon vardı. Yirmi hastada orta meada mukopürülan akıntı, iki hastada ise lateral nazal duvarda polipoid doku belirlendi. On üç hastada östaki ağzında mukoid ve pürülan akıntı, 10 hastada ödem, beş hastada ise nazofarenkste kitle saptandı. Biyopsi sonuçları bir hastada yassı epitel hücreli karsinom, diğerlerinde ise lenfoid hiperplazi şeklinde idi. Sonuç: Nazal endoskopinin, erişkin EOM'de sık görülen nedenleri ortaya koymada oldukça etkili bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Adult Onset Otitis Media With Effusion: An Etiologic Study

Özcan C., Ünal M., Görür K.

Objectives: We investigated the eticlogic causes and the value of nasal endoscopy in adult onset otitis media with effusion (OME). Patients and Methods: The study included 50 patients with adult-onset OME (28 males, 22 females; mean age 46 years; range 18 to 41 years). Pneumatic otoscopy, otomicroscopy, pure-tone audiometry and tympanometry were performed in all patjents. The nasal cavity and the nasopharynx were examined by nasal endoscopy. Skin prick tesıs were performed and serum specific IgE levels were determined in all patients. Computed tomography seans of the nasal cavity, paranasal sinuses, nasopharynx, and the skull base were obtained when indicated. Results: Adult-onset OME was bilateral in 24 patients. Allergy was detected in three patients. Four patients had marked septal devialien. Mucopurulent discharge in the middle meatus was observed in 20 patients and polypoid tissue in the lateral nasal wall in two patients. Mucoid and purulent discharge and edema were observed at the orifice of the eustachian tube in 13 patients and 10 patients, respectively. Biopsies obtained from nasopharyngeal masses revealed squamous cell careinoma in one patient and Iymphoid hyperplasia in four patients. Conclusion: We concluded that nasal endoscopy was a reliable method in the investigation of etiologic factors in adult-onset OME.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 267

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale