Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Nazal Kutanöz Defektierin Rekonstrüksiyonunda Supratroklear Arter Bazlı Paramedyan Alın Flebi Uygulaması
 

Nazal Kutanöz Defektierin Rekonstrüksiyonunda Supratroklear Arter Bazlı Paramedyan Alın Flebi Uygulaması

Özdem C., Kaymakçı M., Aygenç E., Özbek C., Beriat K.

Amaç: Kutanöz burun defektierinin rekonstrüksiyonunda kullandığımız paramedyan alın flebinin onkolojik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Yassı hücreli veya bazal hücreli burun karsinomu nedeniyle ameliyat edilen 14 olgunun (13 erkek, 1 kadın; ort. yaş 57; dağılım 46-63) rekonstrüksiyonunda supratroklear arter bazlı paramedyan alın flebi uygulandı. Hastalara sadece kitle eksizyonu yapılırken, lenf nodu diseksiyonu, radyoterapi veya kemoterapi uygulanmadı. Ortalama izlem süresi 42.4 ay (dağılım 8-83 ay) idi. Bulgular: Hiçbir olguda flep nekrozu, lokal nüks veya uzak metastaz görülmedi. On hastada (%71.4)' değişik oranlarda nefes alma güçlüğü gözlendi. Bu şikayetin, flebin kontrakle olmasıyla zaman içinde azaldığı görüldü. Sonuç: Paramedyan alın flebi ile rekonstrüksiyonda kabul edilebilir fonksiyonel ve başarılı onkolojik sonuçlar elde edilmektedir.

Reconstruction Of Nasal Cutaneous Defects With The Use Of Supratrochlear Artery-Based Paramedian Forehead Flap

Özdem C., Kaymakçı M., Aygenç E., Özbek C., Beriat K.

Objectives: We evaluated oncalogic and fungtional results of paramedian forehead flap in the recon. struction of nasal cutaneous defects. Patients and Methods: Supratrochlear artery-based paramedian forehead flap was employed in 14 patients (13 men, 1 woman; mean age 57 years; range 46 to 63 years) for the reconstruction of nasal cutaneous delects resulting from excision of squamous or basal gelI careinama. No other treatment modalities were periormed other lhan removal of the primary lesion. The mean 101law-up was 42.4 months (range 8 to 83 months). Results: None of the patients developed flap necrosis, local recurrences, or distant metastasis. Airway problems of varying extent were observed in 10 patients (71.4%), the severity of which became attenuated in time as the Ilap gained proper contraction. Conclusian: Acceptable functional and successful oncologic results can be obtained in the reconstruction with the use of paramedian forehead flap.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 282

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale