Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » İki Taraflı Vokal Kord Paralizisinde Lazer Posterior Kordektomi
 

İki Taraflı Vokal Kord Paralizisinde Lazer Posterior Kordektomi

Kirazlı T., Öğüt F., Bilgen C.

Amaç: Lazer posterior kordektomi ile tedavi ettiğimiz iki taraflı vokal kord paralizili olguları solunum, fonasyon ve yutma fonksiyonları açısından değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: iki taraflı vokal kord paralizisi saptanan dokuz hastaya (7 kadın, 2 erkek; ort. yaş 56; dağılım 46-61) tek taraflı lazer posterior kordektomi uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde, solunum egzersiz toleransına göre, yutma Pearson skalasına göre, fonasyon wavelet analiz sonuçlarına göre değerlendirildi. Olgular ortalama 14.2 ay süreyle izlendi. Bulgular: Dokuz hastanın sekizinde yeterli solunum sağlandı. Bu hastaların dördünde çok iyi, dördünde ise iyi derecede egzersiz toleransı elde edildi. Yeterli pasaj sağlanan olguların dördünde cerrahi trakeotomisiz olarak gerçekleştirildi. Hiçbir hastada yutma veya aspirasyon sorunu gelişmedi. Yeterli solunumun sağlandığı sekiz hastanın altısında wavelet analizi sonucunda ses kalitesinde belirgin değişiklik saptanmazken, uygulanan foniatri eğitimi sonucu iki hastanın ses kalitesinde artış görüldü. Sonuç: Lazer posterior kordektomi tekniği iki taraflı vokal kord paralizisinde solunum sorununu çözerken, fonasyon ve yutma fonksiyonlarının korunmasını sağlamaktadır.

Laser Postedor Cordectomy İn Bilateral Vocal Cord Paralysis

Kirazlı T., Öğüt F., Bilgen C.

Objectives: We evaluated the functional results of laser posterior cordectomy with respect to respiration, phonation, and deglutition. Patients and Methods: Unilateral laser posterior cordectomy was performed in nine patients (7 women, 2 men; mean age 56 years; range 46 to 61 years) with bilateral vocal cord paralysis. Postoperatively, respiration, deglutition, and phonation were evaluated with the use of an exercise tolerance scale, the Pearson scale, and wavelet analysis, respectively. The mean follow-up period was 14.2 months. Results: Respiration was satisfactory in eight patients. Of these, four patients had excellent, and four patients had good exercise tolerance. The procedure resulted in success without tracheotomy in four patients. No deglutition or aspiration problems developed. Of eight patients with satisfactory respiration, voice quality remained unchanged in six patients, whereas an improved voice quality was noted in two patients who received postoperative phoniatric rehabilitation. Conclusion: Laser posterior cordectomy for the treatment of bilateral vocal cord paralysis resolves respiration problems, it restores phonation and deglutition functions, as well.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 286

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale