Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Serbest Kompozit Kartilaj Greft İle Trakeal Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu
 

Serbest Kompozit Kartilaj Greft İle Trakeal Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu

Cansız H., Yener M., Dereköylü L.

Trakeal tümörlerde kabul edilen tedavi yöntemi rezeksiyon ve uc-uca anastomozdur. Kırk yaşındaki bir kadın hastada görülen trakeal tümor nedeniyle, bilinen tedavi yönteminden farklı olarak, lateral rezeksiyondan sonra aynı seansta kompozit nazal se ptal kıkırdak ile rekonstrüksiyon uyguladık. Çıkartılan materyalin histopatolojik tanısı iyi diferansiye adenoid kistik karsinom idi. Ameliyattan sonra ilk ay içinde yapılan fiberoptik ve biyopsi incelemelerinde rezeksiyon bölgesinde tümör kalıntısı ya da tekrarlama görülmedi. Ameliyattan sonra radyoterapi uygulanan hasta 18 aydır hastalıksız izlenmektedir. Literatür araştırmamızda, trakeal tümörlerin tedavisinde kompozit nazal se ptal kartilaj grefti ile rekonstrüksiyon kullanımına rastlamadık.

Tracheal Reconstruction With Free Composite Cartilage Graft: A Cas E Report

Cansız H., Yener M., Dereköylü L.

Tracheal resection followed by an end-to-end anastomosis has been the method of choice for the treatment of tracheal neoplasms. We hereby report a 40-yearold female patient in whom we performed reconstruction with composile nasal septal cartilage graft follöwing one-staged tracheal resection. Histopathologic diagnosis was well-differentiated adenoid cystic carcinoma. Fiberoptic and biopsy examinations made within the first postoperative month showed no residual or recurrent tumor at the resection site. The patient received radiotherapy postoperatively. She has been free of disease for 18 months. To our knowledge, the use of composile nasal septal cartilage graft in the reconstruction of tracheal tumors has not been previously reported.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 291

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale