Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Dev Boyun Hemanjiyoperistomu: Olgu Sunumu
 

Dev Boyun Hemanjiyoperistomu: Olgu Sunumu

Güldiken Y., Yücel E. A., Özdemir M., Bilgiç B.

Hemanjiyoperistomlar nadir vasküler tümörlerdir; 1/3'ü baş-boyun bölgesinde görülür. Yavaş büyüme gösteren bu tümörler kolaylıkla benign lezyonlarla karıştırılabilir. Boyun sol tarafında geniş kitle ile başvuran 29 yaşındaki bir erkek hastada, palpasyon, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemesini takiben histopatolojik inceleme ile malign hemanjiyoperistom tanısı kondu. Subklavyen ve sol vertebral arter dallarının ameliyat öncesinde embolizasyonu yapıldı. Tümörün subtotal eksizyonunun ardından hasta radyoterapiye sevk edildi. On altı aydır izlenen olguda rekürense ya da herhangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Giant Hemangiopericytoma Of The Neck: A Cas E Report

Güldiken Y., Yücel E. A., Özdemir M., Bilgiç B.

Hemangiopericytomas are rare vascular tumers and one-thirds occur in the head and neck. These tumors grow slowly and may easily be mistaken for a benign lesion. A twenty-nine-year-old man presented with a large mass on the left side of his neck. Palpatian, ultrasonography, and magnetic resonance imaging findings were incorporated into a histopathologic diagnosis of malignant hemangiopericytoma. The tumor was subtotally excised following preoperative embolizatian of the branches of the subelavian artery and the left vertebral artery. The patient was submitted to radiotherapy. He has been under close follow-up for 16 months without any recurrences.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 297

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale