Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Çocukluk Çağı Genetik Sensorinöral İşitme Kayıpları
 

Çocukluk Çağı Genetik Sensorinöral İşitme Kayıpları

Apaydın F., Turan O.

Amaç: işitme engelli çocuklarda işitme kaybının derecesi, fark edilme yaşı ve işitme kayıplarındaki genetik etyoloji araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada üç grup incelendi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı'na, işitme kaybı kuşkusu ile 1993-1999 yılları arasında başvuran 1645 çocuk, 2000 yılı içinde başvuran 212 çocuk ve İzmir Tülay Aktaş işitme Engelliler Okulu'nda 1998-1999 döneminde eğitim-öğretim gören öğrenciler. Tüm çocuklarda KBB muayenesi ve detaylı anamnez alımı gerçekleştirildi. ikinci ve üçüncü gruptaki olguların işitme düzeyleri odyometrik ve elektrafizyolojik testlerle belirlendi. Genetik geçişe bağlı işitme kaybı düşünülen hastaların soyağaçları çizildi ve kalıtım tipi belirlendi. Bulgular: Birinci grupta işitme kaybının fark edildiği yaş iki, başvuru yaşı dört bulundu. işitme kaybına eşlik eden en sık anomali Down sendromunu idi. Ailelerdeki akraba evliliği oranı birinci grupta %27, ikinci grupta %8, üçüncü grupta %33 bulundu. ikinci gruptaki çocukların %44'ünde, üçüncü gruptaki çocukların %28'inde orta-Beri derecede işitme kaybı saptandı. Soyağacı çizilen 123 ailenin 86'sında nonsendromik, 27'sinde sendromik kalıtım şekli gözlendi. . Sonuç: Çocukluk çağı sensorinöral tip işitme kayıplarının çoğunda genetik geçiş raloynamakta, bunun en önemli nedenini akraba evliliği oluşturmaktadır. işitme kayıplı çocukların erken yaşlarda saptanması, işitme rehabilitasyonunun başarısını artıracaktır.

Genetic Sensorineural Hearing Lass İn Childhood

Apaydın F., Turan O.

Objectives: This study aimed to determine the severity, age of presentation, and genetic etiology in hearing handicapped children. Patients and Methods: Three groups of children were studied: children who received treatment for hearing loss at the Otolaryngology Department of Ege University Hospital between 1993 and 1999 (1645 children) and throughout 2000 (212 children), and 443 students of izmir Tülay Aktaş Deaf School during 1998 and 1999. All the children underwent otolaryngologic examination and a detailed history taking, audiometric examinations were undertaken in the second and third groups, as well. In children suspected of having a genetic etiology, the pedigrees were drawn and the mode of inheritance was determined. Results: In the first group, awareness of the families to hearing loss and the presentation were at ages two and four, respectively. The most common accompanying anomaly was Down syndrome. Consanguinity was found in 27%, 8%, and 33%, respectively. Moderate to severe hearing loss was detected in 44% of the second group, and in 28% of the third group. Of the pedigrees obtained from 123 families, 86 were nonsyndramic and 27 were syndromic. Conclusion: Genetic inheritance plays a substantial role in sensorineural hearing loss in children, with consanguinity being the major culpril. Detection of hearing losses at younger ages will improve the success of hearing rehabilitation programs.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 99

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale