Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Topikal Siprofloksasin Ve Tobramisinin Deksametazon İle Kullanımı
 

Kronik Süpüratif Otitis Media Tedavisinde Topikal Siprofloksasin Ve Tobramisinin Deksametazon İle Kullanımı

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Keleş E., Kaygusuz T.Ö.

Amaç: Kolesteatomasız kronik süpüratif otitis media (KSOM) tedavisinde topikal tobramisin ve siprofloksasin kullanımı ile topikal deksametazon kombinasyonunun kulak akıntısı üzerine etkilerini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Kolesteatomasız kronik süpüratil etilig media tanısı alan 80 hastanın (49 erkek, 31 kadın; ort. yaş 31; dağılım 18-60) 103 kulağı incelendi. Hastalar, rastgele 20'şerli dört gruba ayrıldı ve sırasıyla grup I'e topikal siprofloksasin, grup II'ye topikal tobramisin, grup 111'e topikal siprofloksasin ve deksametazon, grup IV'e topikal tobramisin ve deksametazon uygulandı. Tedavi öncesi ve tedaviden 24 saat sonra kulaklardan alınan kültürler değerlendirildi. Bulgular: Tedavi öncesinde kültürlerin %94.1 'inde aerobik bakteri üredi. En sık Pseudomonas aeruginosa (%38.9) izole edildi. Grup I'de %80, grup lI'de %70 tam iyileşme gerçekleşti. Deksametazon ile grup 111'de başarı oranı %90'a, grup IV'de %75'e yükseldi; ancak bu fark anlamlı bulunmadı (p>0.03). Siprofloksasin tedavisine deksametazon eklenmesi ile tedavi süresi 14 günden yedi güne düştü; tobramisine deksametazon eklenmesi tedavi süresini (7 gün) değiştirmedi. Sonuç: Siprofloksasin ile tobramisinin KSOM'da tedavi etkinliği açısından benzer özelliklere sahip olduğu, tedaviye steroid eklenmesi ile siprofloksasin kullanılan hastalarda iyileşme süresinin kısaldığı saptandı.

Efficacy Of Topical Ciprofloxacin And Tobramycin İn Combination With Dexamethasone İn The Treatment Of Chronic...

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Demirbağ E., Keleş E., Kaygusuz T.Ö.

Objectives: To evaluate the efficacy of topical ciprofloxacin and tobramycin with and without topical dexamethasone in the treatment of chronic suppurative otitis media without cholesteatoma. Patients and Methods: The study included 103 ears of 80 patients (49 males, 31 females; maan age 31 years; range 18 to 60 years) with chronic suppurative otitis media without cholesteatoma. The patients were randomIy divided into tour groups to receive topical applications of aither ciprofloxacin and tobramycin alone, or in combination with dexamethasone. Cultures were obtained from the ears preoperatively and 24 hours alter treatment. Results: Aerobic bacteria were isolated in 94.1 % of patients before the treatment, the most common being Pseudomonas aeruginosa (38.9%). With dexamethasone, the clinical response for ciprofloxacin and tobramycin increased from 80% to 90% and from 70% to 75%, respectively, bui this improvement was not significant (p>0.03). Addition of dexamethasone to ciprofloxacin deereaged the recovery period from 14 days to seven days, whereas no change (7 days) was obseNed with tobramycin. Conclusion: The efficacy of ciprofloxacin and tobramycin were similar in the treatment of chronic suppurative etilig media. Addition of dexamethasone to ciprofloxacin deereaged the treatment period.

KBB İhtisas Dergisi 9-4 106

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale