Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Yeni Doğanlarda Septum Deviasyonu
 

Yeni Doğanlarda Septum Deviasyonu

Döner F., Yarıktaş M., Tüz M., Uygur K., Özgan A.

Amaç: Yenidoğanlarda septum deviasyonu ve dislokasyonunun sıklığını ortaya koymak, bu patolojilerin doğum şekline ve anneye bağlı nedenlerini araştırmak. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 195 anne ve 10'u ikiz olmak üzere toplam 200 yenidoğan alındı. Yenidoğanların 147'si (%73.5) normal doğum, 53'ü (%26.5) sezaryen ile doğdu. Yenidoğanların muayeneleri anterior rinoskopi ile yapıldı. Nazal piramit, kolumella ve septum değerlendirildi, septal deviasyon ve dislokasyonlar belirlendi. Bulgular: Normal yolla doğan 147 bebeğin 23'ünde (%15.6) septum deviasyonu, beşinde (%3.4) septum dislokasyonu saptandı. Sezaryen ile doğan 53 yenidoğanın sekizinde (% 15.1) septum deviasyonu görüldü, hiçbirinde dislokasyon görülmedi. Gebelik süresi, travay süresi ve doğum şekli ile septum deviasyonu ve kolumella dislokasyonu arasında anlamlı bir korelasyon vardı (p<0.05). Yenidoğan kafa çevresi ile yalnızca kolumella dislokasyonu arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi (p<0.05). Sonuç: Gebelik ve/veya travay süresi uzayanlarda, kafa çevresi büyük olan ve normal yolla doğan bebeklerde, erken dönem rekonstrüksiyon mümkün olabildiğinden burun muayenesinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

The Incidence Of Septal Deviation In Newborns

Döner F., Yarıktaş M., Tüz M., Uygur K., Özgan A.

Objectives: To determine the incidence of septum deviation and dislocation in newborns and to investigate relationships between these pathologies and maternal causes and the mode of delivery, Patients and Methods: The study included 195 mothers and 200 newborns, of which 10 were twins. Vaginal and cesarean deliveries were performed in 147 (73.5%) and 53 (26.5%) newborns, respectively. All newborns were examined with the use of anterior rhinoscopy. The nasal pyramid, columella, and septum were assessed to detect septal deviation or dislocation. Results: Twenty-three cases (15.6%) of vaginal delivery had septal deviation, while five (3.4%) had septal dislocation. In the newborns delivered by cesarean section, eight (15.1 %) had septal deviation, but none had dislocation. Significant correla- tions were noted between pregnancy, delivery period, the way of delivery and the incidence of septal deviation and columella dislocation (p<0.05). There was a significant correlation between head circum- ference and columella dislocation (p<0.05). Conclusion: Since early reconstruction of the potential pathologies may be problem-solving, a careful rhinologic examination should be carried out in the newborns who have prolonged delivery, increased head circumference, and vaginal delivery.

KBB İhtisas Dergisi 9-2 117

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale