Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2003 » Doğuştan Glotto-Subglottik Stenozun Otojen Tiroit Kartilaj İnterpozisyonu İle Larengotrakeal Rekonstrüksiyonu...
 

Doğuştan Glotto-Subglottik Stenozun Otojen Tiroit Kartilaj İnterpozisyonu İle Larengotrakeal Rekonstrüksiyonu...

Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Öncel S., Kalcıoğlu T., Erdem T.

Grade III doğuştan glotto-subglottik stenozlu iki aylık bir kız bebekte aşamalı cerrahi tedavi uyguladık. İlk aşamada, trakeotomiyi takiben anterior tirotomi yoluyla silikon bir kil yerleştirildi. ikinci aşamada, önde ve orta hatta longitudinal olarak kesilen krikoid ve üst trakeal halkaların kenarları arasına otojen tiroit kartilaj greftinin interpozisyonu ile larengotrakeal rekonstrüksiyon yapıldı. İki ay süreyle stent uygulandı. Stentin alınmasını takiben glottis ve subglottisin açık ve iyileşmiş olduğu görüldü. On üç aylık izlem sırasında anlamlı bir ses ve oldukça rahat solunum gözendi. Larengotrakeal rekonstrüksiyonda tiroit kartilaj otogreftinin kullanımı, önemli derecede teknik kolaylıklar yanı sıra birçok avantaj sağlamaktadır.

Laryngotracheal Reconstruction Of The Congenital Glotto-Subglottic Stenosis With Autogenous Thyroid Cartilage...

Özturan O., Miman M.C., Kızılay A., Öncel S., Kalcıoğlu T., Erdem T.

Surgical correction of grade III glotlo-subglotlic stenosis in a two-month-old girl was illustrated in a staged manner. Firstly, a silicone keel was placed via anterior thyrotomy following a tracheotomy. Secondly, laryngotracheal reconstruction was performed by interposing an autogenous thyroid cartilage anteriorly between the edges of the longitudinally divided cricoid cartilage and the upper tracheal rings. A stent was maintained for two months. The glotlis and subglotlis appeared patent and healed following removal of the stent. A meaningful voice and rather comfortable respiration were observed during a 13-month follow-up. The use of thyroid cartilage autogratt offers many advantages in laryngotracheal reconstruction with considerably less technical difficulty.

KBB İhtisas Dergisi 9-2 132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale