Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Servikal Bölgede Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
 

Servikal Bölgede Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu

Pınar E., Güçlü E., Öncel S., Çallı Ç., Çallı A., Apaydın M.

Castleman hastalığı, lenfoid dokunun masif proliferasyonu ile ilişkili olan, nedeni bilinmeyen, nadir görülen bir durumdur. Hastalığın üç histolojik varyantı (hyalin-vasküler, plazma hücreli ve mikst tip) ile lokalize ve multisentrik olmak üzere iki klinik tipi tanımlanmıştır. Kliniğimize boynun sol tarafında posterior servikal bölgede şişlik şikayetiyle başvuran 47 yaşındaki bir kadın hastanın yapılan ince iğne biyopsisinde lenfoma şüphesi bulunması üzerine, kitle genel anestezi altında frozen çalışması yapılarak çıkarıldı. Ameliyat sonrası histopatolojik tanı, hyalin-vasküler tip Castleman hastalığı olarak bildirildi. Castleman hastalığı, boyundaki şüpheli kitlelerde akla getirilmesi gereken bir durumdur.

Castleman’s Disease Of The Cervical Region: A Case Report

Pınar E., Güçlü E., Öncel S., Çallı Ç., Çallı A., Apaydın M.

Castleman’s disease is a rare disorder characterized by massive proliferation of the lymphoid tissue due to an unknown cause. Two clinical types (localized, multicentric) have been described with three histological variants (hyaline-vascular, plasma cell, and mixed type). A 47-year-old female patient was referred to our department because of a swelling in the posterior cervical region. Fine-needle aspiration biopsy was suggestive of lymphoma. Total excision of the mass was performed under general anesthesia with intraoperative frozen section examination. Histopathologic diagnosis was Castleman’s disease of hyaline-vascular type. Castleman’s disease should also be considered for suspicious masses in the neck.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):35-38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale