Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Attik Kolesteatomlu Olgulrd Fonksiyonel Cerrahnn Uzun Dönem Sonuçlr
 

Attik Kolesteatomlu Olgulrd Fonksiyonel Cerrahnn Uzun Dönem Sonuçlr

Eryılmaz Z., Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Aydar L., Çerci U.

Amaç: Attik kolesteatomlu hastalarda fonksiyonel cerrahinin uzun dönem sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada Ocak 1992-1998 tarihleri arasında attik kolesteatom nedeniyle ameliyat edilen ve tamamına fonksiyonel cerrahi uygulanan 81 olgunun (42 erkek 39 kadın; ort. yaş 34; dağılım 8-59) sonuçları sunuldu. Tüm olgular en az beş yıl süreyle izlendi. Bulgular: Olguların büyük bir kısmında hastalığın eradikasyonu için canal wall-down tekniği ile timpanoplasti gerekti. Dört olgu dışında tüm olgularda ameliyat sonrasında istatistiksel olarak anlamlı bir işitme kazancı elde edildi. Ameliyat sonrası kontrollerde, beş hastada nüks kolesteatom, altı hastada ise greft perforasyonu gözlendi. Kavite temizliğine bağlı sorunlar nedeniyle iki olguya revizyon meatoplasti uygulanması gerekti. Sonuç: İşitme sonuçlarının oldukça tatminkar olması yanı sıra saucerization ve meatoplasti yöntemlerinin kendi kendini temizleyebilecek bir mastoid kavitesi oluşturabildiği görüldü. Açık teknik uygulanan olgularda residüel ya da nüks kolesteatom oranının son derece düşük olması, bu tekniğin olguların büyük bir kısmında uygulanmasında önemli bir etkendir.

Long-Term Results Of Functional Surgery For Attic Cholesteatoma

Eryılmaz Z., Olgun L., Gültekin G., Kandoğan T., Alper S., Aydar L., Çerci U.

Objectives: We evaluated the long-term results of functional surgery for attic cholesteatoma. Patients and Methods: In this study, we presented the results of 81 patients (42 males 39 females; mean age 34 years; range 8 to 59 years) who underwent functional surgical techniques for attic cholesteatomas between January 1992 and January 1998. All the patients were followed-up for at least five years. Results: For eradication of attic cholesteatoma, canal wall-down technique tympanoplasty was required in the majority of the patients. After surgery there was a statistically significant hearing improvement in all but four cases. In the postoperative period, residual cholesteatoma and graft perforation were found in five and six patients, respectively. Two patients required revision meatoplasty for problems related with cavity clearence. Conclusion: Apart from satisfactory hearing improvement with functional surgery, a successful self-clearance was obtained in mastoid cavities with saucerization and meatoplasty. Canal wall-down tympanoplasty is associated with very low incidences of residual or recurrent cholesteatoma in the majority of patients.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):1-4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale