Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Tavşan Modelinde Radyofrekans Yardımlı Posterior Transvers Kordotominin Uzun Dönem Sonuçları
 

Tavşan Modelinde Radyofrekans Yardımlı Posterior Transvers Kordotominin Uzun Dönem Sonuçları

Çınar F., Uğur M.B., Coşkun Ö., Uzun L.

Amaç: Tavşan deneysel modelinde radyofrekans yardımıyla yapılan posterior transvers kordotominin uzun dönem sonuçları araştırıldı. Çalışma Planı: Çalışmaya alınan 10 Yeni Zelanda tavşanına, intraperitoneal 20 mg/kg tiyopenthal anestezisi sonrası videolarengoskobik muayene yapıldı. Lokal lidokain infiltrasyon anestezisi sonrasında larengofissür yapılarak açığa çıkarılan vokal kordlardan yalnızca sağdakine radyofrekans (Ellman Surgitron) yardımıyla, kesme modunda posterior transvers kordotomi yapıldı. İşlemden sonra tiroit kartilaj anatomik pozisyonda kapatılarak üç ay süreyle takibe alındı. Takip süresi sonunda videolarengoskobik inceleme tekrarlandı. Deneklerin yaşamı sonlandırılarak ameliyat bölgesi histolojik olarak incelendi. Bulgular: İzlem sonrasındaki videolarengoskobik incelemede, sağ vokal kord bölgesinde vokal kordların yeniden oluştuğu (neo-kordojenez), histopatolojik incelemede ise cerrahi ile oluşturulan açıklığın granülasyon dokusu ve fibrozisle kapandığı gözlemlendi. Sonuç: Tavşan larenksinde radyofrekans posterior transverse kordotomi ile oluşturulan açıklık geç dönemde granülasyon dokusu ve fibrozisle kapandı.

Long-Term Results Of Radiofrequency-Assisted Posterior Transverse Cordotomy In A Rabbit Model

Çınar F., Uğur M.B., Coşkun Ö., Uzun L.

Objectives: We evaluated the long term results of radiofrequency-assisted posterior transverse cordotomy in a rabbit model. Study Design: Ten healthy New Zealand rabbits were subjected to videolaryngoscopic examination following intraperitoneal anesthesia with 20 mg/kg thiopental. After local infiltration anaesthesia with lidocaine, a laryngofissure procedure and exposition of the vocal cords were carried out and posterior transverse cordotomy was performed to the right vocal cord in the cutting mode using radiofrequency waves (Ellman Surgitron). The thyroid cartilage was closed in anatomic position and the rabbits were followed-up for three months, after which videolaryngoscopic examination was repeated. The rabbits were then sacrificed for histopathologic examination. Results: At the end of the follow up period, videolaryngoscopic examination showed neo-cordogenesis in the right vocal cord region. Histological examination showed closure of the operation site by granulation tissue and fibrosis. Conclusion: The opening created in the rabbit larynx using radiofrequency was filled by granulation tissue and fibrosis in the long-term.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):5-9

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale