Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Erişkin Nüfusta Horlama Yaygınlığı
 

Erişkin Nüfusta Horlama Yaygınlığı

Topuz B., Ardıç N., Kara C. O., Kocagözoğlu B., Zencir M.

Amaç: Bu çalışmada erişkin nüfustaki habituel horlama yaygınlığı ve horlama ile eşlik eden faktörler arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Horlama ve eşlik eden faktörlerin değerlendirilmesini amaçlayan kesitsel epidemiyolojik bir araştırma planlandı. Araştırmada 1245 erişkinin (629 kadın, 616 erkek; ort. yaş 45.0±12.2) verileri değerlendirildi. Görüşülen kişilere uygulanan anketle, sosyodemografik bilgileri, horlayıp horlamadıkları, tanıklı apne olup olmadığı, horlama varsa şiddeti ve pozisyonla değişip değişmediği, horlama nedeniyle tedavi isteyip istemedikleri, alkol ve sigara kullanma alışkanlıkları, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı olup olmadığı araştırıldı. Boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kütle indeksi hesaplandı. Sonuçlar ki-kare testi ve çoklu regresyon analiziyle değerlendirildi. Bulgular: Habituel horlama yaygınlığı kadınlarda %8.9, erkeklerde %29.5 bulundu. Çoklu analizde, habituel horlama için erkek olmak, yaşlı ve şişman olmak, sigara içmek ve alkol kullanmak risk faktörleri olarak saptandı. Habituel horlaması olanlarda hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı istatistiksel olarak daha sıktı. Kadınların %2.1’i, erkeklerin %9.4’ü ''oda arkadaşlarını başka yerde uyutacak'' kadar şiddetli horladıklarını bildirdi. Kadınların %1.1’i, erkeklerin de %3.4’ü horlama nedeniyle tedavi olmayı arzu ediyorlardı. Sonuç: Habituel horlama ülkemizde de sık karşılaşılan bir durumdur. Habituel horlama erişkin hastalarda da ayrıntılı sorgulanmalı ve uykuda solunum bozuklukları açısından araştırılmalıdır.

The Prevalence Of Snoring In Adult Population

Topuz B., Ardıç N., Kara C. O., Kocagözoğlu B., Zencir M.

Objectives: This study aimed to investigate the prevalence of habituel snoring in adult population and the relationship between habituel snoring and accompanying factors. Patients and Methods: A cross-sectional, epidemiological study was conducted to evaluate snoring and accompanying factors. Data of 1245 persons (629 females, 616 males; mean age 45.0±12.2) were evaluated. A questionnaire was administered to draw information on their sociodemographic data, the incidence of snoring, the presence of witnessed apnea during sleep, the severity of snoring and its changes depending on the body position, their willingness to receive treatment for snoring, the presence of alcohol or cigarette consumption, and hypertension and coronary disease. Height and weight measurements were performed to calculate body mass index. The results were evaluated using the chi-square test and a multiple regression analysis. Results: The prevalence of habituel snoring was 8.9% in females and 29.5% in males. Multivariate analyses showed that male sex, age over 40 years, obesity, smoking, and the use of alcohol were significant risk factors for habituel snoring. Hypertension and coronary heart disease were statistically more common in individuals with habituel snoring. The severity of snoring was high enough in 2.1% of females and in 9.4% of males to force their roommates to leave the room, making 1.1% of females and 3.4% of males to show willingness to receive medical attention. Conclusion: Habituel snoring is a frequent complaint in our country. Inquiry into the presence of habituel snoring is necessary in adults and patients should be subjected to a detailed examination for respiratory disorders during sleep.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):18-24

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale