Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Mandibula Kırıklarında Etyoloji Ile Kırık Bölgesi Arasındaki Ilişki
 

Mandibula Kırıklarında Etyoloji Ile Kırık Bölgesi Arasındaki Ilişki

Aslan G., Tuncalı D., Barutcu A.Y.

Amaç: Bu çalışmada, mandibula kırıklı hastalarda, kırık bölgeleri ile kırık etyolojileri arasındaki ilişki değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya Mayıs 2001-Kasım 2003 tarihleri arasında mandibula kırığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen 37 hasta (61 kırık bölgesi) (29 erkek, 8 kadın; ort. yaş 26; dağılım 1.5-77) alındı. Hastaların epidemiyolojik özellikleri, kırık etyolojisi ve kırık bölgeleri ile ilgili bilgiler geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Hastaların %51.3’ünde mandibulada tek kırık, %48.6’sında iki veya daha fazla kırık vardı. Darp olgularında mandibulada birden çok kırık görülme oranı %75 idi. Altmış bir kırık bölgesinin %36’sında kırık nedeni motorlu araç kazası idi. Motorlu araç kazası nedeniyle oluşan kırıkların en çok parasimfizis bölgesinde; düşme nedeniyle oluşan kırıkların kondil bölgesinde; darp nedeniyle oluşan kırıkların ise parasimfizis ve angulus bölgelerinde olduğu saptandı. Bisiklet kazalarının neden olduğu mandibula kırıklarının hepsi kondil bölgesinde bulunuyordu. Sonuç: Kondil kırıklarının saptanması açısından mandibula kırık etyolojilerinde daha dikkatli olunması gerekmektedir. Etyoloji, olası kırık bölgeleri hakkında önbilgi vermesi açısından önem taşımaktadır.

The Relationship Between The Fracture Site And Etiology In Mandibular Fractures

Aslan G., Tuncalı D., Barutcu A.Y.

Objectives: The aim of this study was to evaluate the relationship between the fracture site and etiology in mandibular fractures. Patients and Methods: The study included 37 patients (61 fracture sites) (29 males, 8 females; mean age 26 years; range 1.5 to 77 years) who underwent surgical treatment for mandibular fractures between May 2001 and November 2003. Data on epidemiological characteristics of patients, etiology and fracture sites were retrospectively reviewed. Results: Of the patient group, 51.3% had a single, 48.6% had two or more fractures. Seventy-five percent of the assault victims had more than one fracture site. Motor vehicle accidents accounted for 36% of all the fracture sites. The most common locations of the fractures according to the etiology were as follows: fractures caused by motor vehicle accidents at the parasymphyseal area, by falls at the condyle, and by assaults at the parasymphyseal and angular areas. All the fractures resulting from bicycle accidents occurred at the condyle area. Conclusion: It is advisable to be more attentive for condyle fractures when confronted with any etiology of mandibular fractures. Etiology may be suggestive of the fracture site(s).

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):25-28

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale