Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Aurikülada Arteriyovenöz Fistül: Olgu Sunumu Ve Terapötik Yaklaşım
 

Aurikülada Arteriyovenöz Fistül: Olgu Sunumu Ve Terapötik Yaklaşım

Köybaşıoğlu A., Uslu S., Ceylan A., Ural A.

Bu yazıda klinikte nadir görülen aurikülada arteriyovenöz fistül (AVF) ve tedavisi sunuldu. Sağ aurikülada AVF saptanan 20 yaşında erkek hastada lezyonu besleyen damarlar süperselektif embolizasyon sonrası ligate edildi. Lezyon boyutu önemli ölçüde geriledi ve beş aylık takip süresince herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Birkaç damar arasında oluşan, küçük boyutlu AVF’lerin tedavisinde geniş rezeksiyon yerine, bu damarların selektif embolizasyonunu takiben ligasyonu tatmin edici sonuçlar sağlayabilir.

Auricular Arteriovenous Fistula: A Case Report And Therapeutic Approach

Köybaşıoğlu A., Uslu S., Ceylan A., Ural A.

A case of arteriovenous fistula (AVF) arising in the auricle was presented together with its treatment. A 20-year-old man with an AVF on the right auricle was successfully treated with superselective embolization followed by ligation of the arteries supplying the fistula. The lesion underwent considerable regression within a follow-up period of five months and no complications were encountered. Small AVFs existing among several vessels can be satisfactorily treated by embolization and ligation of the vessels instead of extensive resection of the lesion.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):29-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale