Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazında Pozitron Emisyon Tomografisi Ile Primer Kanserin Saptanması: Olgu Sunumu
 

Primeri Bilinmeyen Boyun Metastazında Pozitron Emisyon Tomografisi Ile Primer Kanserin Saptanması: Olgu Sunumu

Özüdoğru E., Çaklı H., Gürbüz K., Altın F., Ak İ.

Boyunda kitle şikayetiyle başvuran hastaların %1-3’ünde primer odağı bilinmeyen boyun metastazlı kanserler bulunmaktadır. Primer odak çoğu kez endoskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi tanısal incelemeler ile saptanamamakta, bu da hastaların tedavisini ve prognozunu olumsuz yönde etkilemektedir. Kırk üç yaşında bir erkek hasta boynunda ağrısız şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın bir dış merkezde daha önceden yapIan boyun biyopsisi metastatik karsinom olarak bildirilmişti. Boyundaki kitlenin pirimer odağı pek çok tanı yöntemi ile araştırılmış ancak saptanamamıştır. Hastanemizde yapılan floro-deoksi-glukoz ile pozitron emisyon tomografisi dil kökünün primer odak olabileceği gösterdi. Yapılan dil kökü biyopsisi bu tanıyı doğruladı. Bu görüntüleme tekniğinin, primeri bilinmeyen boyun metastazlı baş-boyun kanserli olgularda kullanılabileceği akılda tutulmalıdır.

Detection OfPrimary Carcinoma ByPositron Emission Tomog.InAn UnknownPrimary TumorWith CervicalMetastasis: ACaseReport

Özüdoğru E., Çaklı H., Gürbüz K., Altın F., Ak İ.

Unknown primary tumors with cervical metastasis account for about 1-3% of patients with neck masses. In many cases, the primary site cannot be detected by diagnostic procedures such as endoscopy, computed tomography, or magnetic resonance imaging, affecting the treatment and prognosis of these patients unfavorably. A 43-year-old male patient presented with a painless mass in the neck. He had previously undergone a neck biopsy, the result of which had been reported as metastatic carcinoma. The primary site could not be determined by extensive diagnostic procedures. Investigation with positron emission tomography with 18F-2-fluoro-2-deoxy-D-glucose suggested the base of the tongue as the primary site, which was then confirmed by an endoscopic biopsy from the tongue. It should be borne in mind that positron emission tomography may be helpful in the diagnosis of unknown primary tumors with cervical metastasis.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(1-2):39-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale