Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Türkiye’de Burun Ve Paranazal Sinüs Kanserlerine Ait Epidemiyolojik Verilerin Taraması
 

Türkiye’de Burun Ve Paranazal Sinüs Kanserlerine Ait Epidemiyolojik Verilerin Taraması

Yılmaz T.

Amaç: Burun ve paranazal sinüs kanserlerinin Türkiye’deki epidemiyolojisine ait verileri incelemek. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 1995-1999 yıllarına ve İzmir Kanser Kayıt Sistemi’nin 1993-1994 yıllarına ait kayıtları ve Prof. Dr. Nazmi Bilir’in 1977 yılında ülkemizdeki patoloji laboratuvarları bulgularından derlediği yayını incelendi. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nın 1964-2000 yıllarına ait burun ve paranazal sinüs malign tümörlerine ait kayıtları incelendi. Bulgular: Belirtilen yıllar içinde, Hacettepe Üniversitesi’nde 127 hastada (85 erkek, 42 kadın; ort. yaş 47; dağılım 1-89) burun ve paranazal sinüs kanseri görülmüştür. Bu hastaların 14’ü çocuktur. Erkek/kadın oranı 2.02’dir. Prof. Dr. Nazmi Bilir'in yayınında 65 erkek, 37 kadında burun ve paranazal sinüs kanseri görülmüş; burun ve paranazal sinüs kanserinin tüm kanserler içindeki sıklığı erkeklerde %0.7, kadınlarda %0.6; yayılım hızı ise erkeklerde 0.4/100.000, kadınlarda 0.2/100.000 olarak bildirilmiştir. İzmir Kanser Kayıt Sistemi verilerine göre de, İzmir'de burun ve paranazal sinüs kanser yaygınlığı erkeklerde 0.4/100.000, kadınlarda 0.2/100.000 bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, bu kanserler en sık 50-70 yaşları arasında görülmekte; bölgelere göre, ilk sırayı Marmara Bölgesi almakta, bunu İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Sonuç: Ülkemizde daha iyi kayıt sistemlerinin kurulması halinde, burun ve paranazal sinüs kanserlerine ait epidemiyolojik veriler daha sağlıklı bir şekilde çıkarılabilir.

A Review Of Epidemiologic Data On Cancers Of The Nose And Paranasal Sinuses In Turkey

Yılmaz T.

Objectives: To review epidemiologic data on cancers of the nose and paranasal sinuses in Turkey. Patients and Methods: The epidemiologic findings were obtained from the following sources: Cancer Registry (1995 to 1999) of the Department of Cancer Control of the Ministry of Health; records of İzmir Cancer Registry (1993-1994); Prof. Dr. Nazmi Bilir’s review in 1977, in which the findings of pathology laboratories were collected; records of cancers of the nose and paranasal sinuses from 1964 to 2000 at the Otolaryngology Department of Medicine Faculty of Hacettepe University. Results: During the above-mentioned years, cancers of the nose and paranasal sinuses were detected in 127 patients (85 males, 42 females; mean age 47 years; range 1-89 years) in Hacettepe University, of whom 14 were children. The male to female ratio was 2.02. In Nazmi Bilir’s review, cancers of the nose and paranasal sinuses were reported in 65 males and 37 females, with a frequency of 0.7% in males and 0.6% in females among all cancers. Its incidence was 0.4/100.000 for males and 0.2/100.000 for females, which was the same as that found in İzmir Cancer Registry. According to the Cancer Registry of the Ministry of Health, cancers of the nose and paranasal sinuses were most commonly encountered at the ages of 50 to 70 years, and were most common in the Marmara region followed by the Middle Anatolia region. Conclusion: Registry systems in our country need to be improved in order to derive more accurate epidemiologic data concerning cancers of the nose and paranasal sinuses.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(3-4):57-61

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale