Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » İdyopatik Fasyal Sinir Felçli Olgularda Prednizolon Tedavisi: Açık, Randomize, Kontrollü, Prospektif Bir Çalışma
 

İdyopatik Fasyal Sinir Felçli Olgularda Prednizolon Tedavisi: Açık, Randomize, Kontrollü, Prospektif Bir Çalışma

Türk-Börü Ü., Koçer A., Bilge C.

Amaç: Steroidler periferik fasyal paralizilerin tedavisinde sıkça kullanılmalarına rağmen kesin yararlılığ gösterilememiştir. Bu çalışmada idyopatik fasyal paralizi tanılı hastalarda steroid kullanımının yeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: İdyopatik fasyal paralizi tanılı 56 hasta (29 erkek, 27 kadın; ort. yaş erkeklerde 44.1, kadınlarda 40.3) çalışmaya alındı. Hastalar, bulguların başlamasını izleyen üç gün içinde steroid tedavisi görenler ve diğer koruyucu ve destekleyici tedavileri alanlar (ağrı kesici olarak parasetamol ve oküler komplikasyonlardan korunma) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Fasyal paralizinin şiddeti House-Brackmann sınıflandırması ile tedavi öncesinde ve üçüncü ve altıncı hafta sonunda değerlendirildi. Tedavi sonunda evre I ve II’ye gerileyen hastaların tedaviye yanıtı başarılı olarak kabul edildi. Bulgular: Steroid tedavisinin etkinliği gözlenmekle birlikte, bu etki, steroid tedavisi görmeyen gruba kıyasla anlamlı değildi. Üçüncü ve altıncı hafta sonundaki sonuçlar, başarılı iyileşme bakımından iki tedavi grubu arasında anlamlı fark olmadığını gösterdi (p>0.05). Sonuç: İdyopatik fasyal paralizi tedavisinde steroidin etkinliğini değerlendirmek için iyi düzenlenmiş daha geniş çalışmalara gerek vardır.

The Efficacy Of Steroids In Idiopathic Facial Nerve Paralysis: An Open, Randomized, Prospective Controlled Study

Türk-Börü Ü., Koçer A., Bilge C.

Objectives: Although corticosteroid therapy is widely used in idiopathic facial nerve paralysis, its efficacy has not been clearly demonstrated. This study was designed to evaluate the role of steroids in in idiopathic facial nerve paralysis. Patients and Methods: The study included 56 patients (29 males, 27 females; mean age, in men 44.1, in women 40.3 years) with a diagnosis of idiopathic facial nerve paralysis. Within the first three days after the onset of symptoms, the patients were randomly assigned to two groups to receive either steroids or other medications for the prevention of ocular complications or to provide pain relief. The severity of facial paralysis was evaluated using the House-Brackmann classification before and after three and six weeks of the treatment. Regression to stage 1 or 2 disease was regarded as a successful response. Results: Although the initial response to steroid therapy seemed to be better, the results at the end of three and six weeks of the treatment were not statistically different from those of patients receiving other supportive treatments (p<0.05). Conclusion: Further studies with large patient series are needed to clarify the use of steroids in the treatment of idiopathic facial nerve paralysis.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(3-4):62-66

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale