Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Parotis Bezinin Mukoza Ile Ilişkili Lenfoid Doku Lenfoması: Olgu Sunumu
 

Parotis Bezinin Mukoza Ile Ilişkili Lenfoid Doku Lenfoması: Olgu Sunumu

Özlüoğlu L., Erkan A.N., Çağıcı C. A., Bolat F. A.

Tükürük bezlerinin non-Hodgkin lenfoması nadirdir. Bu tümörlerin çoğu parotis bezinde görülür. En sık görülen alttipi, mukoza ile ilişkili lenfoid dokudan köken alan, ekstranodal B-hücreli lenfomadır. Sağ parotis bezinde ağrısız şişlik nedeniyle başvuran 63 yaşındaki bir kadın hasta manyetik rezonans görüntüleme ve ince iğne aspirasyon sitolojisi ile incelendi. Kitle yüzeyel parotidektomi ile çıkarıldı. Histolojik incelemede düşük evreli, malign mukoza ile ilişkili lenfoid doku kökenli B-hücreli lenfoma saptandı. Parotis bezinde şişlik ile başvuran, özellikle sistemik ya da otoimmün hastalığı olan olgularda ayırıcı tanıda lenfoma da göz önüne alınmalıdır.

A Case Of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue Lymphoma Of The Parotid Gland

Özlüoğlu L., Erkan A.N., Çağıcı C. A., Bolat F. A.

Non-Hodgkin’s lymphomas of the salivary glands are rare. Most of these tumors occur in the parotid gland. The most common subtype is extranodal B-cell lymphoma, which arises from mucosa-associated lymphoid tissue. A 63-year-old-woman with a painless swelling in the right parotid gland was examined with magnetic resonance imaging and fine-needle aspiration cytology. The mass was excised via superficial parotidectomy. Histological examination revealed a low-grade B-cell lymphoma originating from the lymphoid tissue associated with malignant mucosa. Lymphoma should be considered in the differential diagnosis in patients having a mass in the parotid gland and a systemic or autoimmune disease.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(3-4):87-91

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale