Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Bazı Topikal Otik Solüsyonların Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi
 

Bazı Topikal Otik Solüsyonların Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Aktaş E., Aktan B., Yazgı H., Yiğit N.

Amaç: Otolojik solüsyonlar uzun zamandır kulağın bakteriyel ve fungal enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde akıntılı kulaklardan en sık izole edilen bakterilere karşı bazı otik solüsyonların antibakteriyel etkinliği araştırıldı. Çalışma Planı: Çalışmada Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Enterobacter türlerinden 20’şer adet suş için üç farklı solüsyon (Castellani, Burrow ve %2 salisil alkol) kullanıldı. Kullanılan her bir solüsyonun etkinliği bakteriyel büyüme alanında oluşturduğu inhibisyon alanının büyüklüğü ile değerlendirildi. Bulgular: Castellani solüsyonu ile elde edilen inhibisyon alanı, diğer solüsyonlarla elde edilen alandan anlamlı derecede büyüktü (p<0.001). Sonuç: Castellani solüsyonunun bakteriyel veya bakteriyel ve fungal birliktelik gösteren kulak enfeksiyonlarında iyi bir tedavi seçeneği olabileceği düşünüldü.

Assessment Of Antibacterial Activity Of Some Topical Otological Solutions

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Aktaş E., Aktan B., Yazgı H., Yiğit N.

Objectives: Otological solutions have long been used in the treatment of the bacterial and fungal infections of the ear. We investigated antibacterial activity of some otic solutions against the most common bacteria isolated from discharging ears. Study Design: Three solutions were used (Castellani’s, Burrow’s, and 2% salicyl alcohol) for 20 fresh isolates of each of the following organisms: Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, and Enterobacter spp.. The activity of each solution was determined by the size of the zone of inhibition of bacterial growth. Results: The Castellani’s solution showed significantly larger average inhibition zones than the other solutions did (p<0.001). Conclusion: The Castellani’s solution may be considered a good option against bacterial or mixed infections (bacterial and fungal) of the ear.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):97-100

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale