Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Denizli Il Merkezindeki Erişkin Nüfusta Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
 

Denizli Il Merkezindeki Erişkin Nüfusta Alerjik Rinit Görülme Sıklığı

Topuz B., Ardıç N., Kara C. O., Kadıköylü S., Tümkaya F., Zencir M.

Amaç: Denizli il merkezindeki erişkin nüfusta alerjik rinit görülme sıklığı araştırıldı. Çalışma Planı: Denizli ilinin merkez nüfusunu temsilen 19 yaş ve üzerindeki 1010 erişkini kapsayacak bir anket çalışması düzenlendi. Anket, sosyodemografik bilgileri, alerjik rinit semptomlarını, semptomların süresini ve hekim tarafından alerjik rinit tanısı konanları araştıran sorulardan oluşuyordu. Anket, birebir görüşme yöntemiyle üç farklı sosyoekonomik bölgedeki rastgele seçilen erişkin nüfusa uygulandı. Bulgular: Sonuçta 951 kişiye (414 erkek, ort. yaş 36.3±12; 537 kadın, ort. yaş 35.2±12; dağılım 19-65) ait veriler değerlendirmeye uygun bulundu. Alerjik riniti olduğunu bildirenlerin (self-reported) oranı %10.8, bir hekim tarafından alerjik rinit tanısı konanların oranı %5.2 idi. Alerjik rinit semptomlarından iki veya daha fazlasını bildirenlerin oranı ise %7.0 idi. Alerjik rinit kadınlarda erkeklere göre daha sık olmakla birlikte, yaşla alerjik rinit sıklığı arasında bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Denizli il merkezinde erişkin nüfustaki alerjik rinit görülme sıklığı %5 ile %10 arasında değişmekte ve hastalık kadınlarda daha fazla görülmektedir.

The Prevalence Of Allergic Rhinitis In The Adult Urban Population Of Denizli

Topuz B., Ardıç N., Kara C. O., Kadıköylü S., Tümkaya F., Zencir M.

Objectives: We investigated the prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli. Study Design: A survey study was conducted to cover 1010 adults above 19 years of age, representing the urban population of Denizli district, Turkey. The questionnaire was designed to collect data on sociodemographic features, symptoms of allergic rhinitis, duration of symptoms, and any prior diagnosis of allergic rhinitis made by a physician. Interviews were made with randomly chosen adults from three socioeconomically different urban areas. Results: Interviews were completed for 951 adults with ages ranging from 19 to 65 years (414 males, mean age 36.3±12 years; 537 females, mean age 35.2±12 years). The frequency of self-reported allergic rhinitis was 10.8%, and 5.2% had allergic rhinitis diagnosed by a physician. Two or more symptoms of allergic rhinitis were found in 7.2%. The prevalence of allergic rhinitis was higher in females. There was no relationship between the frequency of allergic rhinitis and age. Conclusion: The prevalence of allergic rhinitis in the adult urban population of Denizli is between 5% to 10%, with a higher frequency in females.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):106-109

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale