Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Vazomotor Rinit Tedavisi Için Radyofrekans Uygulaması
 

Vazomotor Rinit Tedavisi Için Radyofrekans Uygulaması

Özkaptan Y., Gerek M., Tosun F., Çalışkaner Z., Durmaz A.

Amaç: Bu çalışmada inferior konkaya submukozal radyofrekans uygulamasının vazomotor rinit tedavisindeki etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya vazomotor rinitli 20 hasta (9 erkek, 11 kadın; ort. yaş 29.2; dağılım 20-40) alındı. Tüm hastalar inferior konkaya radyo- frekans uygulamasıyla tedavi edildi. Hastaların burun tıkanıklığı, hapşırma ve sulu burun akıntısı şikayetleri tedaviden önce ve işlem sonrası 1, 3, 7, 30, 60, 90 ve 180. günlerde görsel analog skala ile değerlendirildi. Bulgular: Tüm hastalarda semptomların ciddiyeti radyofrekans uygulamasından bir hafta sonra azalmaya başladı. En fazla iyileşmenin işlemden 30 ile 60 gün sonra elde edildiği görüldü. En yüksek iyileşme oranı hapşırmada (%85.4) elde edilirken, bunu burun tıkanıklığı (%76.4) ve burun akıntısındaki (%67.7) iyileşme izledi. Tedaviden sonra yedi ile 180. günler arasında bütün semptomlardaki iyileşme derecesi anlamlıydı (p<0.05). Hastaların %90’ı burun tıkanıklığı ve hapşırmadaki düzelmeden, %80’i burun akıntısındaki iyileşmeden memnundu. Ameliyat sonrası 180. günde sekiz hastada vazomotor rinite bağlı yakınmalar tedavi öncesi düzeye yükseldi ve işlem tekrarlandı. Sonuç: Bu bulgular radyofrekans uygulamasının vazomotor rinitli hastalarda bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Radiofrequency For The Treatment Of Vasomotor Rhinitis

Özkaptan Y., Gerek M., Tosun F., Çalışkaner Z., Durmaz A.

Objectives: We assessed the efficacy of submucosal application of radiofrequency to the inferior turbinate for the treatment of vasomotor rhinitis. Patients and Methods: Twenty patients with vasomotor rhinitis (9 males, 11 females; mean age 29.2 years; range 20 to 40 years) were treated with radiofrequency applied to the inferior turbinate. Symptoms such as nasal obstruction, sneezing, and watery nasal discharge were graded with the use of a visual analog scale (VAS) before, and on days 1, 3, 7, 30, 60, 90, and 180 after the treatment. Results: The severity of symptoms began to decrease following the first week after the application. Maximum relief was achieved between 30 to 60 days after the intervention. The highest rate of improvement (85.4%) was reported in sneezing, followed by nasal obstruction (76.4%) and nasal discharge (67.7%). The mean VAS scores showed a significant improvement in all symptoms between 7 to 180 days after the procedure (p<0.05). The rate of patient satisfaction was 90% for the relief of nasal obstruction and sneezing, and 80% for nasal discharge. Complaints about vasomotor rhinitis increased up to a severity near the pretreatment level in eight patients on the 180th postoperative day and the procedure was repeated. Conclusion: These findings indicate that radiofrequency may be used as an alternative treatment option in patients with vasomotor rhinitis.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):110-115

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale