Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » YumuşkDamkt PlazmasitoidMiyoepitelyoma:İmmünhistokimyasalBulgulr IleBirlikte BirOlgu SunumuVe Literatrn GözdnGeçirlms
 

YumuşkDamkt PlazmasitoidMiyoepitelyoma:İmmünhistokimyasalBulgulr IleBirlikte BirOlgu SunumuVe Literatrn GözdnGeçirlms

Çaklı H., Açıkalın M.F., Paşaoğlu Ö., Çiftçi E.

Tükürük bezlerinin miyoepitelyomaları nadir tümörlerdir ve tükürük bezi tümörlerinin %1’inden azını oluştururlar. Miyoepitelyomalar epitelioid, iğsi, şeffaf ve plazmasitoid olmak üzere dört hücre tipinde sınıflandırılır. Bunlar arasında, plazmasitoid hücrelerden oluşanlar, damak başta olmak üzere, oral kavitede yerleşme eğilimi gösterir. Bu yazıda, yumuşak damakta plazmasitoid miyoepitelyoma saptanan 32 yaşında bir erkek olgu sunuldu ve bu tümörlerin klinikopatolojik özellikleri ile ayırıcı tanısı literatür bilgileri eşliğinde tartışıldı.

PlasmacytoidMyoepithelioma OfTheSoft Palate:AReview OfTheLiteratureAndReportOfA CaseWith ImmunohistochemicalFindings

Çaklı H., Açıkalın M.F., Paşaoğlu Ö., Çiftçi E.

Myoepitheliomas of salivary glands are rare neoplasms, accounting for less than 1% of all salivary gland tumors. They are classified into four cells types: epithelioid, spindle, clear, and plasmacytoid. Among them, the plasmacytoid cell type appears to have a predilection for the oral cavity, especially the palate. We presented a 32-year-old man with plasmacytoid myoepithelioma arising in the soft palate, together with a brief discussion of the clinicopathologic features and differential diagnosis in the light of the literature.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):127-130

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale