Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Radyolojik Bulgularıyla Suprasternal Yerleşimli Dermoid Kist: Olgu Sunumu
 

Radyolojik Bulgularıyla Suprasternal Yerleşimli Dermoid Kist: Olgu Sunumu

Savranlar A., Özer T., Numanoğlu V., Doğan Gün B.

Yedi aylık bir erkek bebekte suprasternal çentikte yerleşim gösteren doğuştan kistik kitle saptandı. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemeyi içeren radyolojik incelemeler sonrasında kitle cerrahiyle çıkarıldı. Histopatolojik incelemede dermoid kist tanısı kondu. Baş-boyun yerleşimli dermoid kistler nadir olmakla birlikte, orta hat yerleşimi bu doğuştan kitleler için karakteristik bir özelliktir. Literatürde olgumuzdaki yerleşime benzeyen sadece iki olguya rastlandı. Orta hat yerleşimli kistlerin ayırıcı tanısında dermoid kistler de yer almalıdır.

Radiologic Findings Of A Congenital Suprasternal Dermoid Cyst

Savranlar A., Özer T., Numanoğlu V., Doğan Gün B.

A congenital cystic mass was detected at the suprasternal notch of a seven-month-old male infant. After radiologic examinations including ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging, the cyst was excised and diagnosed as a dermoid cyst. Dermoid cysts of the head and neck are rare lesions, but a midline location is characteristic for these congenital masses. To our knowledge, only two reports have been published, which were similar to our case in localization. Dermoid cysts should be included in the differential diagnosis of midline cysts.

KBB İhtisas Dergisi 2005;14(5-6):131-134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale