Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Çocuklarda Işitsel Nöropati: Tanı Ölçütleri Ve Odyolojik Test Sonuçları
 

Çocuklarda Işitsel Nöropati: Tanı Ölçütleri Ve Odyolojik Test Sonuçları

Ceryan K., Kırkım G., Şerbetçioğlu M.B.

Amaç: Bu çalışmada, işitsel nöropatili çocuk hastalar, tanı ölçütleri ve odyolojik test sonuçları açısından değerlendirildi. Hastalar ve Yöntem: İşitsel nöropatili beş çocukta (3 erkek, 2 kız; yaş dağılımı 7 ay - 6 yıl) işitme testleri yapıldı ve olgular tanı açısından değerlendirildi. Bu olgular akustik immitans ölçümleri, transient uyarılmış otoakustik emisyonlar (TEOAE), davranım odyometrisi ve işitsel uyarılmış beyinsapı yanıtları (ABR) ile test edildi. Bulgular: Transient uyarılmış otoakustik emisyonlar tüm olgularda gözlenmesine karşın, hiçbirinde işitsel uyarılmış beyinsapı yanıtlarını gösterir dalga kaydedilemedi. Bu olgularda saptanan bir başka ortak özellik, ABR, TEOAE ve davranım odyometrisi eşikleri arasında uyum olmamasıydı. Sonuç: Yukarıda tanımlanan test tekniklerinden, ABR ve TEOAE, birlikte kullanıldığında işitsel sinir sisteminin nöral ve prenöral fonksiyonunun incelenmesine yardımcı olduğu için, çocuklarda işitmenin değerlendirilmesinde gerekli kombinasyon şekli olabilir.

Auditory Neuropathy In Children: Diagnostic Criteria And Audiological Test Results

Ceryan K., Kırkım G., Şerbetçioğlu M.B.

Objectives: In this study, we evaluated pediatric patients with auditory neuropathy with regard to diagnostic criteria and audiological test results. Patients and Methods: Hearing assessment was made in five children with auditory neuropathy (3 boys, 2 girls; age range 7 months to 6 years). The patients were tested with the use of acoustic immitance measures, transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE), behavioral audiometry, and auditory brainstem responses (ABR). Results: Transient otoacoustic emissions were recorded in all the patients in contrast to the lack of auditory evoked brainstem responses (i.e. there were no identifiable waves in all recordings). Another common feature was the absence of correlation between ABR, TEOAE, and behavioral test results. Conclusion: Of the above-mentioned measures, otoacoustic emissions and the auditory brainstem responses, when used together, offer insight into preneural as well as neural function in the auditory system and thus, may form the necessary combination for the evaluation of hearing in children.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):1-8

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale