Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Kronik Adenotonsiller Hipertrofili Hastalarda Tek Taraflı Tonsillektominin Etkinliği
 

Kronik Adenotonsiller Hipertrofili Hastalarda Tek Taraflı Tonsillektominin Etkinliği

Kırış M., Kutluhan A., Yuca K., Yurttaş V., Çaksen H.

Amaç: Çalışmada, kronik adenotonsiller hipertrofi tedavisinde tek taraflı tonsillektominin etkili olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Kronik adenotonsiller hipertrofili 197 hasta (96 kız, 101 erkek) prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalar, iki taraflı (n=113; ort. yaş 10.1; dağılım 4-18) veya tek taraflı (n=84; ort. yaş 4.5; dağılım 3-8) tonsillektomi ve/veya adenoidektomi uygulanmak üzere rastgele seçimle iki gruba ayrıldı. Her iki ameliyatın klinik sonuçları ameliyattan en az bir yıl sonra değerlendirildi. Bulgular: Gruplar arasında, ameliyat öncesinde semptomlar, tonsil büyüklüğü ve adenoid hipertrofi varlığı yönünden anlamlı farklılık saptanmadı. İzlem süresi sonunda, horlama, ağız solunumu ve üst solunum yolları tıkanıklığının düzelmesi bakımından iki grup arasında anlamlı farklılık görülmedi. İki taraflı tonsillektomi grubunda horlamada tam düzelme görülen hasta sayısı anlamlı derecede fazlaydı (p<0.05). Tek taraflı tonsillektomi grubunda, üç hastada diğer tarafta da tonsillektomi gerekti; iki hastada tonsillit tekrarladı; bir hastada da inspirasyon ve ağız solunumunda sürekli zorlukla birlikte ciddi kompansatuar hipertrofi görüldü. Sonuç: Kronik tonsiller hipertrofi tedavisinde tek taraflı tonsillektominin iki taraflı tonsillektomi kadar etkili olduğu görünmektedir.

The Effectiveness Of Unilateral Tonsillectomy In Chronic Adenotonsillar Hypertrophy

Kırış M., Kutluhan A., Yuca K., Yurttaş V., Çaksen H.

Objectives: This study sought to determine whether unilateral tonsillectomy was effective in the treatment of chronic adenotonsillar hypertrophy. Patients and Methods: A total of 197 patients (96 girls, 101 boys) with chronic adenotonsillar hypertrophy were prospectively included. The patients were randomly assigned to either bilateral tonsillectomy (n=113; mean age 10.1 years; range 4 to 18 years) or unilateral tonsillectomy (n=84; mean age 4.5 years; range 3 to 8 years) performed with or without adenoidectomy. All the patients were followed-up for at least a year. Results: The two groups did not differ significantly with respect to preoperative symptoms, the size of tonsils, and the presence of adenoid hypertrophy. At the end of the follow-up, no significant differences were found with respect to relief of snoring, mouth breathing, and upper airways obstruction between the two groups. A greater number of patients achieved complete improvement in snoring in the bilateral tonsillectomy group (p<0.05). With unilateral tonsillectomies, three patients required tonsillectomy to the other side, two had recurrent tonsillitis, and one had severe compensatory hypertrophy with persistent difficulty in inspiration and mouth breathing. Conclusion: Unilateral tonsillectomy seems to be as effective as bilateral tonsillectomy in the treatment of chronic adenotonsillar hypertrophy.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):14-18

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale