Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Kekemelik Başlangıcında Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi
 

Kekemelik Başlangıcında Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi

Abalı O., Beşikçi H., Kınalı G., Tüzün Ü.D.

Amaç: Kekemelik sıklıkla üç-dört yaşlarında başlayan bir iletişim bozukluğudur. Bu bozukluğun başlangıcı ve seyri çocukları ve aileleri psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Bu çalışmada kekemeliğin başladığı dönemdeki ebeveyn tutumları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada 22 çocuk ve ergen (16 erkek, 6 kız; ort. yaş; 8.8±4.4; dağılım 4-18) değerlendirildi. Tüm olgulara yarı yapılandırılmış klinik görüşme uygulandı. Kekemeliği tetikleyen stres faktörü olup olmadığı, ebeveynin çocuklara yönelik tutum özellikleri ve tedavi için başvuru süreci incelendi. Bulgular: Kekemelik başlangıcı sonrasında en sık etken faktörün ebeveyn tutumunda cezalandırma ve uyarıda bulunma (%54.5) olduğu görüldü. Kekemeliğin en sık olarak herhangi bir şeyden aşırı korku sonrasında başladığı (%68.2) gözlendi. Kekemeliğin başlangıç yaşı ortalaması 3.4±1.1 (dağılım 2-7) olarak belirlendi. Sonuç: Kekemelik başlangıcını tetikleyen olaylar, aynı zamanda ailelerin kekemelik hakkındaki düşünce ve tutumlarında da sürmektedir. Kekemelik sonrasında ebeveynin tutumu tedaviyi etkilemektedir. İlk başvuru sırasında ebeveynin bilgilendirilmesi bu açıdan önemlidir.

Parental Attitudes At The Beginning Of Child’s Stuttering

Abalı O., Beşikçi H., Kınalı G., Tüzün Ü.D.

Objectives: Stuttering is a communication disorder that frequently starts at the age of three or four years. Its appearance and progression may impose psychological effects on children and their families. We evaluated parental attitudes in the initial period of stuttering. Patients and Methods: Twenty-two children or adolescents (16 males, 6 females; mean age 8.8±4.4 years; range 4 to 18 years) were assessed. A semi-structured clinical interview was administered to all the patients to determine whether stuttering was triggered by stressors and to examine the attitudes of parents and the course of their applying for treatment. Results: After the onset of stuttering symptoms, the most frequent parental attitude was found as punishment and warning to their child (54.5%). Before stuttering appeared, the most frequent triggering event was of being excessively scared of anything (68.2%). The mean age of onset of stuttering was 3.4±1.1 years (range 2 to 7 years). Conclusion: The events that trigger stuttering also continue in the attitudes and thoughts of parents concerning stuttering. After the diagnosis, the parental attitude plays a significant role in the effectiveness of treatment. In this respect, parents should be informed during their first application for treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):19-21

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale