Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Lazer Yardımlı Östaki Tuboplastisi: Olgu Sunumu
 

Lazer Yardımlı Östaki Tuboplastisi: Olgu Sunumu

Özturan O., Miman M.C., Erdem T., Uğraş M.

Östaki tüpü disfonksiyonlarının cerrahi olarak tamiri oldukça zordur. Östaki disfonksiyonuna bağlı timpanik membran ve ortakulak komplikasyonlarını ventilasyon tüpü uygulaması ile çözmek her zaman mümkün olamamakta ve sıklıkla çok sayıda uygulama gerekmektedir. Bu yazıda, daha önce östaki tüpü disfonksiyonuna bağlı olarak gelişen ve 18 kez ventilasyon tüpü uygulaması gerektiren kronik, tekrarlayıcı effüzyonlu otitis mediası olan 47 yaşında erkek hasta sunuldu. Hastaya genel anestezi altında ve endoskopi eşliğinde, her iki kulak için lazer yardımlı östaki tuboplastisi uygulandı. Tuba östakinin nazofarenjeal ağzı posterior yastığındaki mukoza, altmukoza ve kısmen de kartilajinöz doku Nd-YAG ve Holmium lazerle ablate edildi. Hastanın sağ kulağında ameliyat öncesinde 37 dB olan havayolu eşiği ameliyat sonrasında 22 dB’ye düştü; tip B olan timpanogram eğrisi ise tip C-1 haline geldi. Sol kulakta ise ameliyat öncesinde tip B olan timpanogram eğrisi ameliyat sonrasında tip C-2 bulundu; havayolu eşiği de 38 dB’den 33 dB’ye düştü. Sol kulakta elde edilen sınırlı iyileşme, östaki tüpü posterior yastığındaki yetersiz ablasyona bağlandı. Ameliyattan sonra 12. ayda hastanın komplikasyonsuz olduğu görüldü

Laser Assisted Eustachian Tuboplasty: A Case Report

Özturan O., Miman M.C., Erdem T., Uğraş M.

Surgical treatment of eustachian tube dysfunction is still challenging. Placement of a transtympanic ventilation tube may not be successful and may require multiple applications. We presented a 47-year-old male patient with chronic recurrent otitis media with effusion and retraction due to eustachian tube dysfunction, in whom the number of previous transtympanic tube insertions amounted to 18. He underwent laser assisted eustachian tuboplasty in both ears with endoscopic guidance under general anesthesia. The mucosal, submucosal, and partially the cartilaginous tissues in the posterior pillow of the nasopharyngeal orifice of the eustachian tube were ablated by Nd:YAG and holmium:YAG laser. Following surgery, air conduction thresholds decreased from 37 dB to 22 dB, and from 38 dB to 33 dB for the right and left ears, respectively. The preoperative tympanogram curve, which was of type B for both ears was found as type C-1 on the right side, and type C-2 on left. Limited improvement seen in the left ear was ascribed to insufficient ablation of the posterior pillow of the eustachian tube. No complications were encountered within a follow-up of 12 months.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):30-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale