Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Menenjite Bağlı Labirentitis Ossifikansın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Olgu Sunumu
 

Menenjite Bağlı Labirentitis Ossifikansın Bilgisayarlı Tomografi Bulguları: Olgu Sunumu

Yavuz H., Saygılı-Barutçu Ö., Topçu B., Tarhan Ç.

Yirmi altı yaşında erkek hasta kronik sol kulak akıntısı ile kliniğimize başvurdu. Öyküsünden çocukluğunda menenjit geçirdiği öğrenildi. Temporal bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde labirentin sklerotik doku ile oblitere olduğu saptandı. Bilgisayarlı tomografi bulguları ile labirentitis ossifikans tanısı kondu. Bilgisayarlı tomografi görüntüleme, labirentitis ossifikans tanısında uygun bir yöntemdir; aynı zamanda özellikle koklear implantasyon ameliyatı öncesi hastaların değerlendirilmesinde önemlidir.

Computed Tomography Findings Of Labyrinthitis Ossificans Secondary To Meningitis: A Case Report

Yavuz H., Saygılı-Barutçu Ö., Topçu B., Tarhan Ç.

A 26-year-old man was admitted to our hospital with chronic left ear drainage. He had a history of meningitis when he was a child. Computed tomography (CT)of the temporal bone showed complete obliteration of the otic labyrinth by sclerotic tissue. Based on CT findings, the patient was diagnosed as labyrinthitis ossificans. Computed tomography is an appropriate method of examination for the identification of labyrinthitis ossificans and is of particular importance for evaluation of patients before cochlear implantation.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):36-39

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale