Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Rinoserebral Mukormikozis: İki Olgu Sunumu
 

Rinoserebral Mukormikozis: İki Olgu Sunumu

Turgut S., Çakır B. Ö., Ercan İ., Civelek Ş.

Rinoserebral mukormikozis burnu, paranazal sinüsleri, orbitayı ve merkezi sinir sistemini tutan agresif seyirli fungal bir hastalıktır ve çok kısa sürede hızla ölümcül olabilir. Bu enfeksiyon genellikle bağışıklık sisteminin baskılanmasına, diyabetik ketoasidoza ve uzun süreli antibiyotik, steroid ve sitotoksik ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir. Esas tedavi, altta yatan hastalığın tedavisi ve cerrahi debridman ile birlikte intravenöz amfoterisin B kullanımından oluşur. Bu yazıda diyabetli iki hastada görülen rinoserebral mukormikozis sunuldu. Bir olguda, nekrotik dokuların cerrahi debridmanı ve sistemik antifungal tedavi ile tam iyileşme elde edildi. Diğer olgu ise, hastalığın subaraknoid kanama ile kötüleşmesi sonucu tedavinin üçüncü gününde yaşamını yitirdi.

Rhinocerebral Mucormycosis: A Report Of Two Cases

Turgut S., Çakır B. Ö., Ercan İ., Civelek Ş.

Rhinocerebral mucormycosis is an aggressive fungal disease that involves the nose, paranasal sinuses, orbit and central nervous system. It may rapidly be fatal. This infection usually occurs secondary to immune suppression, diabetic ketoacidosis, and prolonged use of antibiotics, steroids, and cytotoxic drugs. Management of the condition consists of treatment of underlying disease and surgical debridement combined with intravenous amphotericin B. This paper presents two patients with rhinocerebral mucormycosis, both suffering from diabetes. Complete recovery was achieved in one patient with surgical debridement of necrotic tissue combined with systemic antifungal treatment, whereas in the other, the disease was complicated with subarachnoid hemorrhage and the patient died on the third day of treatment.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):40-44

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale