Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » İki Taraflı Nazal Polipozisle Birlikte Intranazal Schwannom: Olgu Sunumu
 

İki Taraflı Nazal Polipozisle Birlikte Intranazal Schwannom: Olgu Sunumu

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Tataroğlu C.

Schwannoma periferik sinir kılıfının schwan hücrelerinden köken alan, benign bir neoplazidir; nazal kavite ve paranazal sinüslerde nadir görülür. Bu yazıda, iki taraflı nazal polipozisle birlikte bulunan ve sol nazal kaviteden köken alan nazal schwannoma sunuldu. Altmış altı yaşında bir erkek hasta ilerleyici sol burun tıkanıklığı, koku alma bozukluğu ve baş ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Anterior rinoskopik ve endoskopik incelemelerde sol nazal kaviteyi neredeyse tümüyle dolduran bir kitle görüldü. Ayrıca, sağ nazal kavitede polipoid görünümlü bir kitle vardı. Bilgisayarlı tomografide, kitlenin sol etmoid hücreleri, sol maksiller sinüsü, sol sfenoid sinüsü ve nazal kavitenin posterior bölgesini kapladığı görüldü. Genel anestezi altında endoskopik sinüs cerrahisiyle, ileri derecede büyüklüğü nedeniyle kitle nazofarenksten tümüyle çıkarıldı. Sağ nazal kavitedeki nazal polipozis için endoskopik anterior etmoidektomi yapıldı. Sol nazal kitlenin histopatolojik tanısı schwannoma idi. Ameliyattan dokuz ay sonra hastanın semptomsuz olduğu ve herhangi bir nüks gelişmediği görüldü.

A Case Of Intranasal Schwannoma With Bilateral Nasal Polyposis

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Tataroğlu C.

Schwannoma is a benign neoplasm originating from schwann cells of the peripheral nerve sheath, and its occurrence in the nasal cavity and paranasal sinuses is rare. We present a case of nasal schwannoma originating from the left nasal cavity, accompanied by bilateral nasal polyposis. A 66-year-old man presented with complaints of progressive left nasal obstruction, hyposmia, and headache. Anterior rhinoscopic and endoscopic examinations revealed a mass that almost completely filled the left nasal cavity. A polypoid mass was present in the right nasal cavity, as well. On computed tomography, the mass occupied the left ethmoidal cells, left maxillary sinus, left sphenoid sinus, and posterior area of the left nasal cavity. Endoscopic sinus surgery was performed under general anesthesia and the mass was completely removed via the nasopharynx because of its size. Endoscopic anterior ethmoidectomy was also performed in the right nasal cavity for nasal polyposis. Histopathological diagnosis of the left nasal mass was schwannoma. The patient was symptom-free with no recurrence after nine months.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(1-2):45-48

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale