Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Dalıcı Muayenesinde Mastoid Pnömatizasyon Derecesinin Barotravmayı Öngörmedeki Değeri
 

Dalıcı Muayenesinde Mastoid Pnömatizasyon Derecesinin Barotravmayı Öngörmedeki Değeri

Koten M., Adalı M.K., Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Şan H.

Amaç: Bu çalışmada, sportif SCUBA dalıcılarının en sık karşılaştığı bir sorun olan orta kulak barotravmasını öngörmede mastoid pnömatizasyon derecesinin belirlenmesinin değeri ve dalıcı muayenesindeki yeri, bu muayenede genel kabul görmüş Valsalva testi ile karşılaştırılarak araştırıldı. Olgular ve Yöntemler: Muayeneleri normal sınırlarda bulunan 34 gönüllü sportif SCUBA dalıcısı çalışmaya alındı. Bütün dalıcılarda Valsalva testi yapıldı. Schüller grafisi çekilerek, ''dikdörtgen boyut'' yöntemiyle mastoid pnömatizasyon dereceleri hesaplandı ve pnömatizasyon derecesinin ≤30 cm2 olması yetersiz (barotravmaya yatkın), >30 cm2 olması ise iyi (barotravma beklenmeyen) olarak kabul edildi. Dalış takiplerinde, dalıcılar orta kulak barotravmaları açısından izlendi. Bulgular: On altı dalıcının (%47) 26 kulağında (%38) mastoid pnömatizasyon ≤30 cm2 ölçüldü. Altı dalıcının (%18) sekiz kulağında (%12) Valsalva testi negatif bulundu. Toplam 1001 dalışın 28’inde (%2.8), 16 dalıcının (%47) 21 kulağında (%31) semptomatik orta kulak barotravması saptandı. Mastoid pnömatizasyon ile barotravmalı 16 dalıcının 11’i (%69) belirlenirken, Valsalva testi sadece üçünde (%19) negatif idi (p<0.05); iki yöntemin barotravmayı öngörme verileri sırasıyla şöyleydi: Duyarlılık %69 ve %19; özgüllük %72 ve %83; pozitif tanımlama %69 ve %50; negatif tanımlama %72 ve %54; doğruluk %71 ve %53. Sonuç: Sportif SCUBA dalıcılarında, mastoid pnömatizasyon derecesinin orta kulak barotravmasını öngörüsü Valsalva testinden daha yüksektir.

The Predictive Value Of Assessing Mastoid Pneumatization In Pre-Dive Examinations

Koten M., Adalı M.K., Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Şan H.

Objectives: We investigated the value of assessing the degree of mastoid pneumatization in predicting middle ear barotrauma -the most common problem in sport SCUBA divers- in comparison with that of the conventional pre-dive examination method, the Valsalva maneuver. Materials and Methods: Thirty-four volunteer sport SCUBA divers having normal pre-dive examination findings were included. The Valsalva test was performed in all the divers. Mastoid pneumatization for each ear was calculated on a Schuller’s view radiography. Pneumatization of ≤30 cm2 was accepted as poor (prone to barotrauma) and >30 cm2 was accepted as good (not prone to barotrauma). During the observation period, the divers were monitored with regard to barotrauma symptoms or signs. Results: The degree of mastoid pneumatization was ≤30 cm2 in 26 ears (38%) of 16 divers (47%). The Valsalva test was negative in eight ears (12%) of six divers (18%). During a total of 1001 dives, symptomatic middle ear barotrauma occurred in 28 dives (2.8%), i.e. in 21 ears (31%) of 16 divers (47%). Of these, the degree of mastoid pneumatization predicted barotrauma in 11 (69%) divers, whereas the Valsalva test was negative in only three (19%) (p<0.05), with sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and efficiency being 69% and 19%, 72% and 83%, 69% and 50%, 72% and 54%, and 71% and 53%, respectively. Conclusion: The value of assessing mastoid pneumatization in predicting middle ear barotrauma in sport SCUBA divers is higher than that of the Valsalva test.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):56-61

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale