Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Amikasin Ototoksisitesinde Magnezyumun Koruyucu Etkisinin Kobaylarda Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi
 

Amikasin Ototoksisitesinde Magnezyumun Koruyucu Etkisinin Kobaylarda Elektrofizyolojik Testlerle Değerlendirilmesi

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Bulut E., Yıldırım Ç., Kaymak K.

Amaç: Aminoglikozid grubu antibiyotiklerden amikasin ototoksisitesinde magnezyumun koruyucu etkinliği deneysel olarak araştırıldı. Çalışma Planı: Otomikroskobik muayene, işitsel beyinsapı yanıtları (ABR) ve transient uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) ölçümleri normal bulunan, auropalpebral refleksli hartley cinsi 27 erişkin kobay (54 kulak) çalışmaya alındı. Kobaylar rastgele dört gruba ayrıldı. Amikasin, 1. ve 3. gruplara günde tek doz 15 mg/kg; 2. ve 4. gruplara günde çift doz 7.5 mg/kg yedi gün süreyle uygulandı. Amikasin verildikten bir saat sonra, 3. ve 4. gruplara oral yoldan ve tek doz şeklinde, sırasıyla 39 mmol/l MgCl ve 19.5 mmol/l MgCl yedi gün süreyle verildi. Otomikroskobik muayene, ABR ve TEOAE ölçümleri çalışmanın üçüncü, beşinci ve yedinci günlerinde tekrarlandı. Bulgular: Birinci grup ile karşılaştırıldığında, 2. grupta TEOAE amplitüd ve reprodüktibilite değerlerindeki düşüş ve ABR eşik yükselmeleri daha fazla idi (p<0.05). Üçüncü ve 4. gruplarda, tekrarlanan ölçümlerde TEOAE ortalama amplitüd değerleri korunup hatta yükselirken, reprodüktibilite oranları ve ABR eşik değerleri değişiklik göstermedi (p>0.05). Sonuç: Bulgularımız, amikasin ototoksisitesi üzerinde oral magnezyumun koruyucu etkisi olabileceğini gösterdi.

Evaluation Of The Protective Effect Of Magnesium On Amikacin Ototoxicity By Electrophysiologic Tests In Guinea Pigs

Taş A., Karasalihoğlu A. R., Uzun C., Yağız R., Bulut E., Yıldırım Ç., Kaymak K.

Objectives: This experimental study was performed to evaluate the protective effect of magnesium on amikacin ototoxicity. Study Design: Twenty seven guinea pigs (54 ears) with normal auropalpebral reflexes and otomicroscopic examination, auditory brain stem responses (ABR), and transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) were randomly divided into four groups to receive amikacin once 15 mg/kg daily (group 1 and 3) and twice 7.5 mg/kg daily (group 2 and 4) for seven days. Groups 3 and 4 were administered oral MgCl an hour after amikacin use at a dose of 39 mmol/l and 19.5 mmol/l, respectively, for seven days. Otomicroscopic examination, ABR and TEOAE measurements were repeated on the third, fifth, and seventh days. Results: Compared to group 1, decreases in TEOAE amplitudes and reproducibility and increases in ABR thresholds were significant in group 2 (p<0.05). However, in groups 3 and 4, TEOAE amplitudes remained unchanged, or even increased and the reproducibility of TEOAE responses and ABR thresholds showed no significant changes (p>0.05). Conclusion: Our data show that oral magnesium may play a protective role on amikacin ototoxicity.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):70-77

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale