Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » İki Olguda Tiroit Bezinde Ve Tiroglossal Duktus Kistinde Eşzamanlı Papiller Karsinom
 

İki Olguda Tiroit Bezinde Ve Tiroglossal Duktus Kistinde Eşzamanlı Papiller Karsinom

Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Kapran Y.

Tiroglossal duktus kistinin papiller karsinomu nadir görülür. Boynun orta kısmında kitle ile başvuran iki hastaya yapılan boyun ultrasonografisinde tiroglossal duktus kisti ile uyumlu lezyon saptandı. Olgulara Sistrunk ameliyatı uygulandı. Histopatolojik incelemede, tiroglossal duktus zemininde gelişmiş papiller karsinom saptanması üzerine, hastaların tiroid bezleri ultrasonografi, sintigrafi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile incelendi. Biyopsi sonucunun papiller karsinom ile uyumlu olması üzerine hastalara total tiroidektomi yapıldı. Tiroidektomi materyallerinde mikropapiller karsinom görüldü. İki hastanın sırasıyla 24 ve 36 aylık izlemleri sırasında asemptomatik olduğu görüldü ve komplikasyona rastlanmadı.

Simultaneous Existence Of Papillary Carcinoma In The Thyroid Gland And thyroglossal duct cyst in two patients

Süoğlu Y., Güven M., Demir D., Kapran Y.

Papillary carcinoma of the thyroglossal duct cyst is a rare occurrence. Two patients presenting with medial neck masses were diagnosed as having thyroglossal duct cysts by ultrasonography. The Sistrunk operation was performed. Histopathologic evaluation demonstrated papillary carcinoma in the surgical specimens of both patients. The thyroid glands were examined by ultrasonography, scintigraphy, and fine-needle aspiration biopsy. Biopsy showed papillary carcinoma, and total thyroidectomies were performed. Micropapillary carcinoma was detected in the resected thyroid glands. The patients were asymptomatic without complications after 24 and 32 months of follow-up, respectively.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):78-82

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale