Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Üç Olguda Burun Ve Paranazal Sinus Mukozal Malign Melanomları
 

Üç Olguda Burun Ve Paranazal Sinus Mukozal Malign Melanomları

Özdem C., Kaymakçı M., Aygenç E., Fidan F., Gür Ö.E.

Kliniğimizde burun ve paranazal sinüs mukozal malign melanom tanısı ile tedavi edilen üç olgunun kliniği ve tedavi protokolü değerlendirildi. Üç olguda da tekrarlayan burun kanaması şikayeti vardı. Bir olgu nazal polip düşünülerek uzun süre izlenmişti. Tekrarlayan burun kanaması şikayeti olan özellikle yaşlı hastalarda nazal kavitenin endoskopik muayenesi ve şüpheli bölgeden biyopsi alınması mukozal malign melanomların erken tanısında önemlidir.

Three Cases Of Mucosal Malignant Melanoma Of The Nose And Paranasal Sinuses

Özdem C., Kaymakçı M., Aygenç E., Fidan F., Gür Ö.E.

We evaluated the clinical course and treatment of three patients who were found to have mucosal malignant melanoma of the nose and paranasal sinuses. The presenting complaint was recurrent epistaxis in all the patients. One patient had been followed-up for nasal polyposis for a long time. In older patients with recurrent epistaxis, endoscopic examination of the nasal cavity and obtaining a biopsy from suspected regions are essential for early diagnosis of mucosal malignant melanomas.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):87-90

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale