Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB İhtisas Dergisi » 2005 » Vertigo Ve Adli Tıp Sorunları
 

Vertigo Ve Adli Tıp Sorunları

Işık A.F.

Adli tıp, tıp biliminin hukukla kesiştiği alanlara giren sorunlarla ilgilenir. Tüm tıp branşları da, adli-tıbbi sorunların çözümünde rol alabilir. Klinikte ve adli tıpta çalışanlar, ders kitaplarında okunmayan veya geçmeyen semptom veya sendrom çeşitlerini tanıyabilmeye ihtiyaç duyarlar. Tipik olmayan vertigo olguları ve sorunları doğru değerlendirilmediğinde, bunların tanı, tedavi planı ve adli değerlendirmelerde fazlasıyla karmaşaya neden olabilme özellikleri vardır. Bu yazıda, adli sistem içinde adli tıp ve diğer tıp branşlarının adli yönü tanımlanıp, adli tıp açısından vertigoya bakış sunularak, vertigolu hastanın objektif klinik ve adli tıbbi değerlendirmesinin önemi vurgulanmaktadır.

Vertigo and medico-legal problems

Işık A.F.

Forensic medicine deals with the interactions of medical science with the law. All branches of medicine can play a role in dealing with medico-legal problems. Clinical and forensic evaluators need to be able to recognize variations of symptoms or syndromes that ''don’t read the textbooks''. Atypical presentations of dizziness or vertigo have the potential to cause much confusion in diagnosis, treatment planning, and legal adjudication, if not correctly recognized. This article describes the forensic medicine in the legal system and forensic aspects of other medical specialities, gives an overview about medicolegal viewpoint of vertigo and at last underline the importance of objective clinical and forensic evaluation of the patient with vertigo.

KBB İhtisas Dergisi 2005;15(3-4):91-95

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale